Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Bezpieczeństwo i ochrona danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bezpieczeństwo i ochrona danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Agnieszka Zarębska
07.11.2019

W dniach 04 – 06.11.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się dziewiąta w tym roku edycja kursu doskonalącego „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.

Szkolenie połączone było z kursem doskonalącym z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”. Grupa szkoleniowa liczyła 14 osób reprezentujących Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki,  oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Szkolenie przeprowadził st. chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego. Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie pracowników UW i UdSC do pracy w systemie Pobyt v.2 oraz zapoznanie ich z przepisami w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą budowy systemu, terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności posługiwania się systemem Pobyt m.in.: w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji, rejestrowania wniosków oraz wydawania decyzji i odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu Pobyt v.2 oraz w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

do góry