Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt nr PL/2019/PR/0069 - „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera Kurs z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Projekt nr PL/2019/PR/0069 - „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” wspiera Kurs z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej

Mariusz Makara
14.10.2019

W dniach od 7 do 11 października br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowcę z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych COSSG.

W kursie udział wzięli funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy, którzy będą realizować zadania związane do kontrolą radiometryczną.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

----------------------------

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry