Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu inwentaryzacji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu inwentaryzacji

Mariusz Makara
07.10.2019

W dniach 01 – 04 października 2019 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Inwentaryzacja w Straży Granicznej”.

Kurs był skierowany do funkcjonariuszy i pracowników odpowiedzialnych za organizację inwentaryzacji, uczestniczących w czynnościach inwentaryzacyjnych oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu wzięło udział 10 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia SG i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu zarządzania inwentaryzacji w Straży Granicznej, obowiązków osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji majątku, dokumentacji oraz zasad sprawowania nadzoru nad tymi czynnościami. Ważną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze realizowali ćwiczenia polegające na sporządzeniu dokumentów wymaganych od zespołu spisowego przy inwentaryzacji realizowanej metodą spisu z natury. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadził wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek.

do góry