Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu komunikacji odważnej dla pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu komunikacji odważnej dla pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania

Mariusz Makara
02.10.2019

W dniach 24 – 27.09.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej została zrealizowana pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Prowadzenie rozmów służbowych z elementami komunikacji odważnej”.

Adresatami tej edycji byli pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania z oddziałów, ośrodków szkolenia i Komendy Głównej Straży Granicznej.

Celem przedmiotowego kursu było doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów służbowych, wywiadów, rozmów zawierających elementy mediacji poprzez modelowanie ich przebiegu w oparciu o wzorce komunikacji odważnej. Uczestnicy stosowali narzędzia  budujące potencjał radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, takie jak: trening kontroli złości i innych negatywnych emocji, trening umiejętności prospołecznych oraz trening wnioskowania moralnego. Przeprowadzone ćwiczenia umożliwiły trenowanie nieagresywnego komunikowania swoich oczekiwań drugiej stronie  oraz uczyły zrozumienia potrzeb i wartości rozmówcy.

Mamy nadzieję,  że zrealizowane przedsięwzięcie pozwoliło na nabycie nowych kompetencji interpersonalnych oraz  wymianę doświadczeń pomiędzy pełnomocnikami i przyczyni się do konstruktywnego rozwiazywania konfliktów w służbie oraz spraw związanych z naruszeniem zasady równego traktowania czy mobbingiem w jednostkach organizacyjnych SG. Kurs został zrealizowany przez wykładowcę Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i kpt. SG Tamarę Zajęcką – Masinę z Zespołu Organizacji Szkoleń Współpracy Międzynarodowej.

do góry