Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej

Agnieszka Zarębska
13.09.2019

W dniach 9 – 13 września br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pt. „Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej”.

Na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji uczestnicy kursu usystematyzowali informacje dotyczące procesu nauczania – uczenia się. Doświadczenia zostały wzbogacone wiadomościami z dziedziny pedagogiki, psychologii uczenia się dorosłych a także pragmatyki służbowej naszej formacji w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Wspólnie odkryliśmy jak ważna jest motywacja zarówno nauczyciela (prowadzącego) a przede wszystkim  uczestników zajęć. Co zrobić aby pobudzić uczestników do zaangażowania się i aktywnego udziału w zajęciach. Elementem kluczowym kursu było opracowanie konspektu do własnych zajęć, w którym szczególną uwagę zwróciliśmy na właściwie sformułowany cel (efekt szkolenia), dobór metod i form szkolenia oraz wskazówki metodyczne dotyczące realizacji zajęć. Po zaprezentowaniu konspektów i ich omówieniu, wszyscy uczestnicy udali się do swoich macierzystych jednostek organizacyjnych. W takcie kursu panowała wspaniała atmosfera, którą zapewnili aktywni uczestnicy i zaangażowani prowadzący. Oprócz intensywnie spędzonego czasu na zajęciach, pobyt w Ośrodku i Koszalinie stał się okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i wspólnie spędzonego czasu. Choć Koszalin przywitał deszczem to pożegnał uczestników słońcem i możliwością spaceru nad morzem.

do góry