Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny

Mariusz Makara
12.09.2019

W dniach 09 – 11.09.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się siódma w tym roku edycja kursu doskonalącego „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.

Szkolenie połączone było z kursem doskonalącym z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Grupa szkoleniowa liczyła 15 osób reprezentujących Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Pomorski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Szkolenie przeprowadził st. chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego.

Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie pracowników UW i UdSC do pracy w systemie Pobyt v.2 oraz zapoznanie ich z przepisami w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą budowy systemu, terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności posługiwania się systemem Pobyt m.in.: w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji, rejestrowania wniosków oraz wydawania decyzji i odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu Pobyt v.2 oraz w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

do góry