Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę krytej strzelnicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę krytej strzelnicy

Ewelina Świtała
05.09.2019

5 września 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę krytej strzelnicy. Uroczystość odbyła się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Swoją obecnością uświetnili ją także: Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w MSWiA - Pan Minister Paweł Szefernaker oraz Komendant Główny Straży Granicznej - Pan gen. dyw. SG Tomasz Praga.

W uroczystości wzięli również udział m.in.: Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pani Minister Małgorzata Golińska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP - Pani Minister Halina Szymańska, Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji - Pan Czesław Hoc, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych na czele z Wicewojewodą Zachodniopomorskim - Panem Markiem Suboczem oraz Prezydentem Miasta Koszalina - Panem Piotrem Jedlińskim, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej J.E. bp Edward Dajczak, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie - Pan nadinsp. Jacek Cegieła oraz komendanci i dowódcy jednostek Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, a także przedstawiciele wyższych uczelni i instytucji, z którymi współpracujemy.

Potwierdzenia faktu rozpoczęcia budowy poprzez podpisanie aktu erekcyjnego dokonali obecni na uroczystości: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Paweł Szefernaker, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej J.E. bp Edward Dajczak, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG Piotr Boćko oraz właściciel Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś. Uroczystego poświęcenia aktu erekcyjnego pod rozbudowę strzelnicy dokonał Ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej - J.E. bp Edward Dajczak oraz kapelan Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – ks. ppłk SG Lucjan Dolny.

Decyzję o rozbudowie krytej strzelnicy na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej podjęto w ramach rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Umowny termin zakończenia budowy to 30 listopada 2020 r.

Rozbudowa krytej strzelnicy, polegać będzie na przebudowie istniejącego dwukondygnacyjnego budynku nr 30, stanowiącego aktualnie krytą strzelnicę ćwiczebną 20 m wraz z zapleczem pomocniczym niezbędnym do jej obsługi oraz rozbudowie tego budynku poprzez dobudowanie jednokondygnacyjnej osi strzelnicy 50 m, 8 stanowiskowej wraz z niezbędnym zapleczem pomocniczym. Inwestycja ta stworzy właściwe warunki i możliwość realizacji ćwiczeń taktycznych w zakresie wszystkich rodzajów działań bojowych, z wykorzystaniem jednostek różnych rodzajów. Budowana strzelnica kryta przeznaczona będzie do prowadzenia szkoleń z zakresu strzelania z pistoletu oraz małokalibrowej i średniokalibrowej broni osobistej, indywidualnej i zespołowej z wykorzystaniem amunicji karabinowej, amunicji pistoletowej, a także amunicji do broni gładkolufowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż będzie to największy tego typu obiekt w naszej formacji. Inwestycja pełnić będzie funkcję obiektu szkoleniowego przeznaczonego do szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Granicznej .

do góry