Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie kursu oficerskiego 2019/20 w COSSG (2 grupa) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie kursu oficerskiego 2019/20 w COSSG (2 grupa)

Mariusz Makara
02.09.2019

W dniu dzisiejszym (02.09) druga grupa licząca 42 funkcjonariuszy z komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostek organizacyjnych z Nadodrzańskiego, Morskiego, Śląskiego i Nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej, rozpoczęła zajęcia w ramach przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Podczas pierwszego spotkania z Komendantem COSSG – płk. SG dr. Piotrem BOĆKO i kadrą kierowniczą zakładów dydaktycznych, słuchacze zostali zapoznani z programem nauczania, który zakłada, że po zakończeniu szkolenia funkcjonariusz będzie w stanie wykorzystywać podstawowe instrumenty zarządzania (w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji) w zakresie planowania i organizowania oraz nadzorowania działań podległego zespołu, a także kierowania podwładnymi i rozwijania własnego potencjału. Na zakończenie spotkania Komendant Ośrodka życzył przyszłym oficerom sukcesów dydaktycznych a przede wszystkich pomyślnego zaliczenia egzaminów końcowych i satysfakcji z pobytu w murach naszej Szkoły.

Szkolenie będzie realizowane w systemie zaocznym do 31 stycznia 2020 r. 

do góry