Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi absolwenci szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi absolwenci szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

Ewelina Świtała
18.07.2019

W dniach 2-12 lipca br. w COSSG zrealizowano piątą w tym roku edycję szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG, którą ukończyło 25 funkcjonariuszy przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania.

Słuchacze pochodzili z następujących jednostek organizacyjnych SG: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Oferta szkoleniowa dla przyszłych kierowników tradycyjnie dotyczyła kształcenia podstawowych kompetencji kierowniczych, w tym głównie w obszarze kierowniczego planowania, podejmowania decyzji, organizowania i kontrolowania realizacji zadań oraz w zakresie kompetencji służących tworzeniu właściwych relacji z ludźmi, motywowania ich do pracy, komunikowania się, rozwiązywania problemów w zespole, budowania własnego potencjału kierowniczego i in. Uczestnicy zostali także zapoznani z wybranymi zagadnieniami o charakterze prawnym oraz  przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej. Słuchacze okazywali duże zainteresowanie realizowanymi tematami. Podczas zajęć aktywnie uczestniczyli w prowadzonych dyskusjach i wykonywali liczne ćwiczenia. Szkolenie zostało zakończone egzaminem pomyślnie zdanym przez wszystkich uczestników.

Organizatorem szkolenia był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych, a obszerny i zróżnicowany pod względem treści program realizowali następujący funkcjonariusze: płk SG Krzysztof Muzyczuk, płk SG rez. Wiesław Mrugała, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Anna Chachaj, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Elżbieta Kamińska, st. chor. szt. SG dr Radosław Wiśniewski oraz przedstawiciel BSWSG. Słuchacze i kadra dydaktyczna wspólnie stworzyli atmosferę sprzyjającą osiągnięciu celów szkolenia.

do góry