Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Motywowanie i rozwój zespołu – trzecia edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Motywowanie i rozwój zespołu – trzecia edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej SG

Mariusz Makara
05.07.2019

W dniach 25-28 czerwca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzona została trzecia edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania pt. „Motywowanie i rozwój zespołu”.

Uczestnicząca w kursie kadra kierownicza pochodziła z: Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Tematyka zajęć koncentrowała się wokół problemu efektywnego motywowania podwładnych do realizacji celów i zadań zespołu na pożądanym poziomie. W szczególności zaś prezentowała zasady i metody zwiększania poziomu motywacji i zaangażowania podwładnych, służyła doskonaleniu umiejętności diagnozowania potrzeb i oczekiwań podwładnego w zakresie rozwoju zawodowego i indywidualnego doboru motywatorów do tych potrzeb, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej (pochwały i krytyki) oraz świadomego i konsekwentnego tworzenia relacji w zespole sprzyjających osiąganiu celów. Kadra kierownicza aktywnie uczestniczyła w twórczych dyskusjach i licznych ćwiczeniach zespołowych oraz indywidualnych służących poznaniu własnego potencjału jako podłoża automotywacji i odczuwania satysfakcji z pracy.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: ppłk SG dr Barbara Woźniak i mjr SG Anna Chachaj.

Treści programowe kursu oraz sposób jego realizacji zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez słuchaczy i wysoko ocenione za merytoryczną adekwatność, służbową przydatność i atrakcyjność przekazu. Wykładowców chwalono za posiadaną wiedzę oraz doświadczenie kierownicze i dydaktyczne w przedmiotowym obszarze, szczególne zaangażowanie, a także otwartość i życzliwość dla słuchaczy.

do góry