Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen

Ewelina Świtała
21.06.2019

W dniach 17 – 19.06.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się piąta w tym roku edycja kursu doskonalącego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny.

Szkolenie połączone było z warsztatami z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich. Grupa szkoleniowa liczyła 16 osób reprezentujących Warmińsko-Mazurski, Pomorski, Śląski, Lubelski oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, a także Urząd do Spraw Cudzoziemców. Szkolenie prowadził st.chor.szt. SG Rafał Podolańczyk – starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego.

Celem kursu i warsztatów było przygotowanie pracowników UW i UdSC do pracy w systemie Pobyt v.2 z  wykorzystaniem aplikacji SIS i VIS  oraz zapoznanie z przepisami
w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą budowy systemu, terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu Pobyt v.2 oraz sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

do góry