Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nowi sternicy motorowodni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi sternicy motorowodni

Ewelina Świtała
18.06.2019

W dniach od 10 do 15 czerwca 2019 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował trzecią w tym roku edycję kursu doskonalącego „Sternik motorowodny”.

Kurs prowadzili: ppłk SG Adam Gryczman oraz mjr SG Tomasz Sondej. Adresowany był do funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem jednostek pływających na wodach śródlądowych. Głównym celem kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego przed komisją egzaminacyjną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Na zaprezentowanych zdjęciach ukazano „żywe dowody” wielkiego poświęcenia włożonego w uzyskiwanie tak poważnych kwalifikacji.

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia wszystkich jachtów motorowych na wodach śródlądowych, a na wodach morskich – jachtów o długości do 12 m w porze dziennej do 2 Mm (mil morskich) od brzegu.

do góry