Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika

Ewelina Świtała
17.06.2019

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w dniach 11 – 14 czerwca 2019 r. odbyła się druga w tym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania pt. „Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika”.

Uczestniczyło w nim 18 kierowników z Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG. Celem kursu było wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu ludźmi, szczególnie zaś w zakresie określania celów indywidualnych i zespołowych, wzmacniania motywacji podczas ich realizacji, prowadzenia rozmowy o charakterze coachingowym.

Podczas kursu uczestnicy diagnozowali i rozwijali potencjał własny w pracy kierowniczej i doskonalili budowanie relacji zespołowych sprzyjających rozwojowi zawodowemu wszystkich członków zespołu. Zajęcia miały charakter warsztatowy, dostarczały informacji o sobie (trening kompetencji osobistych), a także pozwalały ćwiczyć umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej. Słuchacze poznali wykorzystywany w coachingu model FRIS, który powala określić własny styl myślenia i styl działania, a także uczy współdziałania z osobami, posiadającymi inne style myślenia i działania.

Organizatorem kursu był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych, a zajęcia realizowali następujący wykładowcy: mjr SG Dagmara Podraza-Olech oraz mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska.

do góry