Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Bilateralne polsko-niemieckie spotkanie szkoleniowe słuchaczy szkolenia podstawowego i podoficerskiego SG i BPOL - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bilateralne polsko-niemieckie spotkanie szkoleniowe słuchaczy szkolenia podstawowego i podoficerskiego SG i BPOL

Ewelina Świtała
22.05.2019

W dniach 20-22 maja br. w COSSG w ramach współpracy bilateralnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Staży Granicznej w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia i Doskonalenia Policji Federalnej w Neustrelitz odbyło się wspólne szkolenie w ramach „Dnia spotkania polsko-niemieckiego”.

Przedsięwzięcie przygotowane przez funkcjonariuszy Ośrodka skierowane było szczególnie do słuchaczy kursów podstawowych partnerskich szkół w zakresie wspólnych treści zawartych w programach nauczania z wychowania fizycznego. Spotkanie było również ukierunkowane na wymianę doświadczeń pomiędzy wykładowcami przedmiotów zawodowych przygotowujących funkcjonariuszy do realizacji podstawowych zadań służbowych. 

W spotkaniu wzięło udział 48 słuchaczy kursu podstawowego i podoficerskiego oraz 15 wykładowców z obu szkół.

W trakcie pobytu w COSSG  słuchacze Ośrodka wspólnie z niemieckimi kolegami uczestniczyli w zajęciach obejmujących zagadnienia z zakresu: technik interwencji, a w szczególności technik obezwładniania, kajdankowania, transportowania oraz obszukania zatrzymanej osoby; treningu strzeleckiego; szkolenia taktycznego z wykorzystaniem systemu symunitions FX 9 mm wobec osób agresywnych popełniających przestępstwo z użyciem niebezpiecznego narzędzia; szkolenia z zabezpieczenia dokumentów występujących w Unii Europejskiej.

Doskonalone umiejętności praktyczne słuchacze wykorzystywali w czasie treningów sytuacyjnych realizowanych na macie, w terenie oraz budynkach COSSG. Ćwiczenia te miały na celu kształtowanie umiejętności współpracy w zespole mieszanym polsko-niemieckim z koniecznością komunikowania się z partnerem oraz osobą, wobec której podejmowano interwencję w języku polskim, angielskim lub niemieckim. 

Cykliczność bilateralnych spotkań pozwala na wspólne wykonywanie ćwiczeń w celu zdobywania doświadczenia i umiejętności, które będą niezbędne w dalszej działalności służbowej początkujących funkcjonariuszy. Wspólne ćwiczenia pozwalają także być na bieżąco z wciąż zmieniającymi się warunkami służby w ochronie granicy państwowej oraz na nabycie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań w ochronie granicy Unii Europejskiej.

 

do góry