Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Odprawa szkoleniowa pionu ochrony zdrowia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa szkoleniowa pionu ochrony zdrowia Straży Granicznej

Ewelina Świtała
17.06.2019

W dniach 12 – 13 czerwca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się odprawa szkoleniowa pionu ochrony zdrowia Straży Granicznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry medyczno-psychologicznej oraz pionu administracyjnego podmiotów leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA – lek. Jerzy jakubek, który przedstawił studium przypadków ognisk zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim oraz dr n. biol. Paweł Pocheć, który omówił aspekty prawne i organizacyjne w obszarze szczepień jak również kwestie narażenia zawodowego funkcjonariuszy na szkodliwe czynniki biologiczne.  

W związku z trwającym procesem wdrożenia do użytkowania w podmiotach leczniczych Straży Granicznej systemu do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach odprawy zorganizowano szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele firmy Softmedica – producenta oprogramowania.

Drugi dzień szkolenia obejmował wykład i warsztaty z zakresu zapobiegania zjawisku wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza, pielęgniarki i psychologa. Zajęcia przeprowadzili eksperci zewnętrzni – dr n. med. Jan Wilk oraz dr Olaf Troszczyński.

Odprawa była okazją do omówienia problemów oraz wymiany doświadczeń w zakresie praktyk stosowanych w bieżącej działalności podmiotów leczniczych.

do góry