Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Noc Muzeów w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Noc Muzeów w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych

Ewelina Świtała
20.05.2019

Już po raz dziewiąty Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wziął udział w Nocy Muzeów. Salę Tradycji Polskich Formacji Granicznych w naszej Szkole zwiedzano w sobotę 18 maja od godziny 18.00 do 22.00.

Noc Muzeów to impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Co ważne, zwiedzanie umożliwiane jest za darmo. Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce w Berlinie w 1997 r. Z powodu jej dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach. Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. w poznańskim Muzeum Narodowym.

Koszalińskie muzea od samego początku biorą udział w tym przedsięwzięciu – także w naszej Szkole miniony weekend upłynął pod znakiem nocnej przygody z kulturą. Naszym gościom zaprezentowaliśmy Salę Tradycji Polskich Formacji Granicznych, która spełnia znaczącą rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich każdego funkcjonariusza szkolonego w naszym Ośrodku.

Sala powstała na mocy decyzji Komendanta Głównego SG z dnia 16 sierpnia 1993 roku. Zlokalizowano ją w pomieszczeniu przylegającym do holu w głównym gmachu Szkoły. Początkowo większość eksponatów stanowiły pozostałości po dawnej Sali Tradycji Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Z czasem udało się pozyskać wiele cennych przedmiotów z likwidowanej Sali Tradycji WOP przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Dzięki temu ozdobą dzisiejszej ekspozycji jest m.in. kolekcja dawnych sztandarów większości Brygad i Oddziałów WOP, czy też elementy uzbrojenia żołnierzy WOP.

Sala Tradycji w Ośrodku to nie tylko sztandary, ale i kilka cennych mundurów, w tym m.in. generałów: Feliksa Stramika, Józefa Klimowicza, Tadeusza Frydrycha, Konrada Wiśniowskiego, Dominika Tracza, Czesława Stopińskiego i Izydora Kopera. Interesujący jest także uniform „podhalańczyka” z Karpackiej Brygady WOP, mundur marynarza WOP oraz wiele innych, cennych pamiątek i muzealiów.

Wiele unikalnych, czy wręcz bezcennych eksponatów przekazał do Sali Tradycji żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, mieszkający dawniej w Kołobrzegu, nieżyjący już śp. płk w st. spocz. Mieczysław Zygmunt. W przeszłości zastępca dowódcy strażnicy „Pustyłki” w 21 Batalionie Ochrony Pogranicza „Niemenczyn” (Pułk KOP „Wilno”) pełniący służbę na granicy polsko – litewskiej.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających była również odnowiona budka wartownicza z dawnych czasów, przy której osoby zwiedzające nasz obiekt otrzymywały specjalnie przygotowaną na ten wieczór przepustkę okolicznościową.

Biorąc po raz kolejny udział w Nocy Muzeów czujemy się wyróżnieni wiedząc, iż możemy w istotny sposób wnieść wkład w życie kulturalne naszego miasta i regionu. Mamy nadzieję, iż udostępnienie mieszkańcom Koszalina znajdującej się na terenie naszego Ośrodka Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych przybliży koszalinianom charakter naszej formacji, uzmysłowi jej zadania, pokaże specyfikę pracy i służby oraz wpłynie na pozytywny wizerunek Straży Granicznej.

do góry