Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Obsługa Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obsługa Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich

Agnieszka Zarębska
20.05.2019

W dniach 13 – 15.05.2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się czwarta w tym roku edycja kursu doskonalącego z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Kurs poprzedzony był szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen oraz danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny. Grupa szkoleniowa liczyła 13 osób reprezentujących Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego st. chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK. Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie pracowników UW i UdSC do pracy w systemie Pobyt v.2 oraz zapoznanie ich z przepisami w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu. W trakcie szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę odnośnie budowy i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności posługiwania się systemem Pobyt m.in.: w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji, rejestrowania wniosków oraz wydawania decyzji i odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu Pobyt v.2 oraz rozpatrywania spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

do góry