Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Przedstawiciele Ośrodka na międzynarodowej konferencji w Wyższej i Średniej Szkole Policji MSW Republiki Czeskiej w Holesovie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciele Ośrodka na międzynarodowej konferencji w Wyższej i Średniej Szkole Policji MSW Republiki Czeskiej w Holesovie

Ewelina Świtała
05.11.2018

W dniach 17 - 18 października 2018 r. w Wyższej i Średniej Szkole Policji MSW Republiki Czeskiej w Holesovie, odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Nowe trendy w szkoleniu funkcjonariuszy policji III”.

Spotkanie obejmowało następujące zagadnienia: nowe metody szkolenia, doświadczenia wynikające ze współpracy policji z innymi służbami krajowymi i zagranicznymi oraz system szkolenia służb porządku publicznego. Delegacja przedstawicieli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie reprezentowana przez ppłk. SG Artura Kuziomko, ppłk. SG Marka Piórkowskiego oraz chor. szt. SG Agnieszkę Gogolińską zaprezentowała wykład pt.: „Rola Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”. Celem niniejszego wystąpienia była prezentacja Straży Granicznej - formacji odpowiedzialnej za utrzymanie bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Prezentacja składała się z trzech części. W pierwszej części omówiono ustawowe obowiązki, odpowiedzialność terytorialną oraz strukturę organizacyjną Straży Granicznej. W części drugiej zapoznano uczestników konferencji z kursami doskonalącymi i szkoleniami specjalistycznymi z zakresu kontroli transportu drogowego, tj. międzynarodowego przewozu odpadów, towarów niebezpiecznych, a także kontroli radiometrycznej. Część trzecia prezentowała współpracę krajową oraz międzynarodową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Źródło: http://www.spshol.cz/

Konferencja odbyła się w setną rocznicę założenia Czechosłowacji. Jej celem była wymiana doświadczeń w zakresie nowych technologii wdrażanych do procesu szkolenia funkcjonariuszy czeskiej, słowackiej, rumuńskiej, niemieckiej, węgierskiej i polskiej policji. Językami roboczymi konferencji były czeski i angielski.

 

  • Źródło: http://www.spshol.cz/
    Źródło: http://www.spshol.cz/
  • Źródło: http://www.spshol.cz/ Źródło: http://www.spshol.cz/
    Źródło: http://www.spshol.cz/
  • Źródło: http://www.spshol.cz/ Źródło: http://www.spshol.cz/
    Źródło: http://www.spshol.cz/
do góry