Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II etap robót budowlanych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II etap robót budowlanych

Ewelina Świtała
30.09.2017

 

                                                            

Wg stanu na 30.09.2017r. zostały zakończone roboty budowlane i instalacje przewidziane do wykonania w II etapie, tj.:

  • zakończono docieplenie i pokrycie z papy termozgrzewalnej dachu na całości obiektu,
  • zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną,
  • wykonano docieplenie elewacji styropianem na całości obiektu,
  • wykonano izolację przeciwwilgociową, izolację termiczną ze styropianu oraz posadzkę betonową w części pomieszczeń (pom. nr 03,04,05,10),
  • wykonano ruraż instalacji centralnego ogrzewania, instalację solarną,
  • zamontowano czerpnie, kanały wentylacyjne oraz centrale wentylacyjne (3 układy) w budynkach nr 41, 41B (w trakcie realizacji jest montaż kanałów wentylacyjnych w bud. nr 41A),
  • wykonano technologię rozdzielni ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do wentylacji,
  • ułożono przewody instalacji elektrycznej oraz instalację odgromową, uziemiającą i technologiczną,
  • zamontowano złącza kablowe i tablice rozdzielcze,
  • w trakcie wykonywania są roboty instalacyjne.
do góry