Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie I etap robót budowlanych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I etap robót budowlanych

Ewelina Świtała
31.08.2017

                                                            

Wg stanu na 31.08.2017r. zostały zakończone roboty budowlane przewidziane do wykonania w I etapie, tj.

  • docieplenie i pokrycie dachów budynków nr 41 (część wyższa), 41A, 41B,
  • docieplenie elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej ujęte w zakresie rzeczowym I etapu robót,
  • rozbiórka istniejących posadzek, wykonanie podsypki z kruszywa oraz podkładu betonowego pod nowe posadzki,
  • roboty demontażowe instalacji co, wentylacji oraz węzła co.  
do góry