Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejna edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ewelina Świtała
29.09.2017

W dniach 18-27.09.2017 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COS SG w Koszalinie zrealizował kolejną edycję kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof MACZAN oraz Pan Krzysztof MAYER. Celem głównym kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

do góry