Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej w COSSG

Mariusz Makara
07.07.2017

W dniach 5 - 6 lipca br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze reprezentujący Morski, Nadwiślański, Nadbużański i Podlaski Oddział Straży Granicznej, którzy kilkumiesięczną, intensywną naukę rozpoczęli w dniu 7 listopada 2016 r. od szkolenia podstawowego, po ukończeniu którego przystąpili do szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. Egzaminy były sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmowały one część teoretyczną oraz praktyczną. Tematyka zajęć, jak i egzamin końcowy obejmował głównie wiadomości w ramach poszczególnych działów szkolenia zawodowego. Są to zagadnienia z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, wybranych zagadnień prawa oraz bezpieczeństwa w komunikacji. Słuchacze uczestniczyli także w zajęciach ze szkolenia strzeleckiego, technik interwencji i innych.
W dniu 7 lipca 2017 r. w auli COSSG, w obecności kadry dydaktycznej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. Absolwentom Szkoły Podoficerskiej świadectwa wręczył Komendant COSSG płk SG Grzegorz Skorupski, który pogratulował im zdanych egzaminów, życząc awansów i sukcesów w dalszej służbie.

do góry