Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej” – kurs doskonalący - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej” – kurs doskonalący

Mariusz Makara
29.09.2016

W dniach 26 – 30.09.2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się czwarta w tym roku edycja kursu doskonalącego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pt. „Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej”.

Głównym celem kursu było kształtowanie kompetencji pedagogicznych uczestników w oparciu o posiadane doświadczenie, które będą wykorzystane podczas przygotowywania i realizacji zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Zespołu Metodyki Szkolenia, Analiz i Ewidencji Zakładu Organizacji Dydaktyki kpt. SG Małgorzatę Rusin i ppłk SG Arlettę Skorek. Dla sporej części 27 osobowej grupy przygotowanie się do roli prowadzącego zajęcia było zupełną nowością. 

Uczestnicy podczas zajęć mieli okazję usystematyzować posiadane wiadomości z zakresu prowadzenia zajęć poznając podstawy psychologiczne procesu uczenia się oraz metodyki nauczania. Ponadto zostali zapoznani z dokumentami normatywnymi regulującymi prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników w Straży Granicznej. Kurs realizowany był metodami aktywnymi. Uczestnicy w ramach ćwiczeń nabywali umiejętności opracowywania konspektu do zajęć, w tym formułowania celów, doboru metod i środków dydaktycznych. Ponadto doskonalili kompetencje interpersonalne podczas prezentacji wyników wykonywanych ćwiczeń. Zajęcia upłynęły w atmosferze współpracy i wzajemnej wymiany widomości oraz doświadczeń. Pobyt w Koszalinie zaowocował nowymi kontaktami a sprzyjająca aura pozwoliła odwiedzić nadmorskie miejscowości.

do góry