Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący – „Wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego – Techniki posługiwania się pałką służbową teleskopową typu BATON” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący – „Wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego – Techniki posługiwania się pałką służbową teleskopową typu BATON”

Mariusz Makara
04.04.2016

W dniach 21-24 marca 2016r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano kurs doskonalący – Wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego – Techniki posługiwania się pałką służbową teleskopową typu BATON.

W szkoleniu udział wzięło 14 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych SG

Podczas kursu słuchacze doskonalili swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu: psychologii, prawa, technik obezwładnia, dźwigni transportowych, technik użycia pałki służbowej podczas interwencji przy pojazdach, taktyki współdziałania funkcjonariuszy podczas zatrzymywania osób szczególnie niebezpiecznych.

Uczestnicy szkolenia  z zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych
w terenie otwartym, gdzie musieli wykorzystać zasady poruszania się w trudnym terenie, taktykę walki z grupą osób podejmujących działania zmierzające do czynnej napaści.
W ramach treningu sytuacyjnego słuchacze zostali także przeszkoleni z udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym funkcjonariuszom, wykorzystując do czynności ratowniczych pałki służbowe teleskopowe typu BATON.

Słuchacze kursu podkreślili profesjonalizm wykładowców Zespołu Wychowania Fizycznego, którzy przedstawili wysoką przydatność i wielozadaniowość pałki teleskopowej typu „BATON”.

do góry