Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący - "Symulacja procesu sądowego w sprawie przestępstwa handlu ludźmi" realizowany w ramach projektu nr 16/NMF PL15/14 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący - "Symulacja procesu sądowego w sprawie przestępstwa handlu ludźmi" realizowany w ramach projektu nr 16/NMF PL15/14

Mariusz Makara
04.04.2016

W dniach 22-24 marca 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie realizowane było w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego szkolenie dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego oraz koordynatorów ds. handlu ludźmi z oddziałów SG pt. „Symulacja procesu sądowego w sprawie przestępstwa handlu ludźmi”.

Szkolenie prowadziło trzech ekspertów: 2 ekspertów-trenerów (La Strada i Policja) oraz jeden ekspert – sędzia. Celem szkolenia było przedstawienie realnych warunków prowadzenia rozprawy sądowej w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi. Zajęcia dydaktyczne odbywały się zarówno  w sali wykładowej Ośrodka, jak i na sali sądowej Sądu Okręgowego w Koszalinie. To właśnie na sali sądowej każdy z uczestników szkolenia miał za zadanie wcielenie się w konkretną rolę procesową i występowanie jako uczestnik procesu karnego w rozprawie sądowej. Wszyscy słuchacze zaangażowani byli w odegranie swojej postaci, zarówno sprawców jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Całość realizowana była na przykładzie realnego casusu sprawy będącej we właściwości ścigania przez Straż Graniczną. Szkolenie zostało poddane ewaluacji po jego zakończeniu.

Training course: "Simulation of trial concerning human trafficking" implemented under the project No 16 / NMF PL15 / 14

From 22nd to 24th of March, 2016. at The Main Training Centre of the Border Guard in Koszalin the training was implemented, under the Norwegian Financial Mechanism. It was dedicated to officers of the operation and investigation sections and coordinators in charge of human trafficking in BG units. The training was entitled "Simulation of trial concerning human trafficking".

The training was carried out by three experts: two expert-trainers (La Strada and the Police) and one expert - the judge. The aim of the training was to present the real conditions of the trial concerning human trafficking. Classes were held both in the lecture room of the Centre and in the courtroom of the District Court in Koszalin. In the courtroom each of the participants had the task to play the specific trial role and act as a participant in a criminal trial in a court hearing. All students were involved in the play their roles, both as perpetrators and victims of crimes. The whole was carried out on the example of real case which was proceeded by the Border Guard. The training was evaluated after its completion.

do góry