Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Spotkanie w ramach projektu twinningowego "Wzmocnienie zdolności Państwowej Służby Granicznej Ukrainy" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie w ramach projektu twinningowego "Wzmocnienie zdolności Państwowej Służby Granicznej Ukrainy"

Ewelina Świtała
21.03.2016

W dniach 10 - 11 marca 2016 r. w siedzibie Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Kijowie odbyło się spotkanie w ramach projektu twinningowego „Wzmocnienie zdolności Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w dalszym wdrażaniu strategii zintegrowanego zarządzania granicami w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów oraz wykrywania skradzionych samochodów”.

Projekt ten jest realizowany przez niemiecką Policję Federalną, Graniczą Służbę Litwy oraz Straż Graniczną RP. W spotkaniu wzięli udział współlider projektu Pan Jacek Bogusz z Biura Współpracy Międzynarodowej KG SG oraz lider komponentu 3, za którego realizację odpowiada Straż Graniczna RP, chor. szt. SG Wojciech Pempko, starszy specjalista Zespołu Prawa Zakładu Operacyjno – Rozpoznawczego COS SG w Koszalinie.

Podczas dwudniowego spotkania dopracowano szczegóły kontraktu dotyczącego zakresu i stopnia realizacji projektu,  który ma zostać zatwierdzony przez Unię Europejską, a następnie podpisany przez oferentów i beneficjenta projektu.

Zgodnie z założeniami projektu ma on trwać dwa lata od chwili podpisania kontraktu z ukraińskim partnerem i składać się będzie z trzech komponentów:

  • Monitorowanie i wsparcie przy wdrażaniu przez PSGU strategii zintegrowanego zarządzania granicami.
  • Zwiększenie skuteczności PSGU w zwalczaniu fałszerstw dokumentów.+
  • Dostosowanie prawa krajowego Ukrainy dotyczącego wykrywania skradzionych pojazdów do standardów UE.    

do góry