Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu gospodarowania mieniem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu gospodarowania mieniem

Piotr Brodowski
15.02.2016

W dniach  10 – 12 luty 2016 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Gospodarowanie mieniem”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników SG pracujących na stanowiskach magazynierów, zaopatrzeniowców oraz księgowych granicznych jednostek organizacyjnych. W przedsięwzięciu wzięło udział 14 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Głównej SG.

Podczas trzydniowego pobytu w COS SG w Koszalinie pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych ppłk SG Krzysztofa Omuleckiego oraz mjr SG Andrzeja Mazurka uczestnicy kursu pogłębiali wiadomości oraz podnosili umiejętności z zakresu planowania finansowego, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych oraz inwentaryzacji rzeczowych składników majątku. Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

 

do góry