Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący Techniki użycia środków przymusu bezpośredniego w służbie przez funkcjonariuszy SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący Techniki użycia środków przymusu bezpośredniego w służbie przez funkcjonariuszy SG

Piotr Brodowski
26.10.2015

W dniach 19-23 października 2015 roku wykładowcy Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Ogólnozawodowego COS SG przeprowadzili trzecią edycję kursu doskonalącego „Techniki użycia środków przymusu bezpośredniego w służbie przez funkcjonariuszy SG”, adresowaną do 20 funkcjonariuszy SG, którzy na co dzień realizują zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Treści szkolenia koncentrowały się na problemach związanych z działaniami w sytuacji konieczności podjęcia interwencji, w czasie której niezbędnym jest użycie środków przymusu bezpośredniego. Na przykładzie treningów sytuacyjnych, maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych sytuacji mogących wystąpić w służbie doskonalono kompetencje w zakresie:

  • prawnych aspektów użycia środków przymusu bezpośredniego,
  • podstawy komunikacji społecznej,
  • pierwszej pomocy w sytuacjach interwencyjnych,
  • taktyki i techniki interwencji obejmującej działania w pomieszczeniach, na zielonej granicy i podczas kontroli drogowej,
  • technik kajdankowania, obezwładniania i użycia pałki służbowej.
do góry