Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Druga edycja kursu doskonalącego „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Druga edycja kursu doskonalącego „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi”

Piotr Brodowski
20.10.2015

W dniach 12-16 października 2015 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie realizuje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego szkolenie dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego oraz koordynatorów ds. handlu ludźmi z oddziałów SG pt. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi”. Jest to druga edycja zaprojektowanego szkolenia.Szkolenie prowadzone jest przez 2 ekspertów-trenerów, w tym prezesa fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada – Irenę Dawid-Olczyk.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz wskazanie na procedury obowiązujące w zakresie postępowania przez funkcjonariuszy służb organów ścigania. Zawiera także moduł psychologii ofiar, ze szczególnym uwzględnieniem emocji i odczuć ofiary. Prowadzone jest głównie metodą ćwiczeń, warsztatów ze słuchaczami oraz wykładu aktywnego. Materiały szkoleniowe i promocyjne zabezpieczone są w ramach NMF 2009-2014.


Between 12-16 October 2015 The Main Border Guard Training Centre in Koszalin carries out training for officers from the operation and investigation sections and human trafficking coordinators from BG units entitled: „Identification of human trafficking victims” (Norwegian Financial Mechanism). This is the second edition of the training. Training is conducted by two experts-trainers, including the president of the Foundation Against Trafficking and Slavery La Strada – Irena Dawid-Olczyk. The aim of the training is to improve the competence of the Border Guard officers in identifying victims of human trafficking and to indicate the procedures for law enforcement officers. Also it includes a psychology of victims, with particular emphasis on emotions and feelings of the victim. It is carried out mainly by exercises, workshops with students and active lectures. Training and promotional materials are provided as part of NMF 2009-2014.

do góry