Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu inwentaryzacji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu inwentaryzacji

Piotr Brodowski
09.10.2015

W dniach 06 –09 październik 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono drugą edycję kursu doskonalącego „Inwentaryzacja w Straży Granicznej”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników odpowiedzialnych za organizację inwentaryzacji, uczestniczących w czynnościach inwentaryzacyjnych oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami.

W przedsięwzięciu wzięło udział 17 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląsko – Małopolskiego, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Głównej SG.

Podczas niemal tygodniowego pobytu w COS SG w Koszalinie, pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych ppłk SG Krzysztofa Omuleckiego oraz mjr SG Andrzeja Mazurka, funkcjonariusze doskonalili umiejętności z zakresu zarządzania inwentaryzacji w Straży Granicznej, obowiązków osób uczestniczących w procesie inwentaryzacji majątku oraz zasad sprawowania nadzoru nad tymi czynnościami.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy mieli niecodzienną okazję do podzielenia się własnym doświadczeniem oraz wieloma ciekawymi sytuacjami, z jakimi zetknęli się w realizowanych procedurach inwentaryzacyjnych. Ważną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonali szereg ćwiczeń, polegających na sporządzeniu dokumentów wymaganych od zespołu spisowego przy inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.

do góry