Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II edycja kursu doskonalącego „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II edycja kursu doskonalącego „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej”

Piotr Brodowski
09.10.2015

W dniach od 6 do 8 października 2015 r. odbyła się druga z czterech edycji kursu doskonalącego pt.: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej”, będącego częścią projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”. Uczestnikami kursu byli funkcjonariusze Straży Granicznej z pionu operacyjno-śledczego realizujący czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze.


Trenerzy: pani Kinga Białek oraz pan Zbigniew Pawlak z Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki, omówili znaczenie kultury jako systemu wartości, norm, stylów komunikacji oraz skryptów zachowań imigrantów pochodzących z różnych obszarów geograficznych. Warto zaznaczyć, że omawiane zagadnienia bardzo ściśle nawiązywały do aktualnej sytuacji politycznej na świecie, w tym konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz Ukrainie.

 

From 6 to 8 October 2015 the second edition (2 editions yet to come) of mastering course entitled: „Socio-cultural determinants of organized crime”, which is a part of the project: „Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings” was held in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin.The participants of the course were officers of the Border Guard from the operation and investigation sections who carry out activities of investigation and intelligence character. Trainers: Ms. Kinga Białek and Mr. Zbigniew Pawlak from the Foundation World For The Taking, discussed the importance of culture as a system of values, norms, communication styles and code of conduct of immigrants from different geographical areas. It is worth mentioning that these issues very closely linked to the current political situation in the world, including the Middle East and the Ukraine conflicts.

do góry