Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 28 września – 09 października 2015 roku – kurs doskonalący pt. „Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

28 września – 09 października 2015 roku – kurs doskonalący pt. „Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2”

Piotr Brodowski
09.10.2015

W dniach od 28 września – 09 października 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się pierwszy zjazd intensywnego kursu języka angielskiego pt.: „Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2” (II edycja dla kadry kierowniczej niższego szczebla zarządzania). Kurs odbywa się na poziomie B1.

Program obejmuje 240 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie ośmiu tygodni w układzie zjazdowym. Uczestnikami kursu są funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej, Nadwiślańskiego, Morskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zajęcia na tym zjeździe prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG: mjr SG Elżbieta Jurewicz, por. SG Paweł Palonek oraz st. chor. SG Joanna Zylka.
Głównym celem kursu jest nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia. Ponadto wprowadzane są także elementy słownictwa niezbędnego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej.
Program kursu realizowany jest w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwala rozwijać kompetencje językowe uczestników.

do góry