Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II edycja kursu doskonalącego „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II edycja kursu doskonalącego „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej”

Piotr Brodowski
09.10.2015

W dniach od 05 do 09 października 2015 r. Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się druga,z trzech zaplanowanych, edycja kursu doskonalącego pt. „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej”.

Kurs realizowany był w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Celem szkolenia było nie tylko zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu przestępczości zorganizowanej ale przede wszystkim współdziałanie na tej samej płaszczyźnie poszczególnych członków zespołu. Dlatego też przedmiotowe szkolenie oparte było w głównej mierze na precyzyjnie zaplanowanych ćwiczeniach – symulacjach w terenie. Kurs realizowany był przez dwóch ekspertów zewnętrznych, wspieranych przez wykładowców Zespołu Rozpoznania Operacyjnego ZOR COSSG w Koszalinie.


From 5 to 9 October, 2015 in The Main Border Guard Training Centre of Polish Marshal Józef Piłsudski in Koszalin the second edition of the mastering course entitled „Surveillance as a supporting method for combating organized crime” took place. The course was implemented under the project No 16 / NMF EN 15/14 „Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings”, granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.
The training was attended by 12 officers of the Border Guard from Warmińsko-Mazurski Border Guard Unit in Kętrzyn. The objective was not only to acquire the knowledge of organized crime but, above all, cooperation of particular team members. Thus this training was based largely on precisely planned exercises – simulations in the field. The course was conducted by two external experts, supported by lecturers of the Operational surveillance Team ZOR COSSG in Koszalin.

do góry