Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie VI zjazd studiów podyplomowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

VI zjazd studiów podyplomowych

Piotr Brodowski
19.11.2015

W nowoczesnym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 14 – 15 listopada 2015 roku odbył się VI zjazd studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”.

Ze względu na porę roku słuchacze nie mieli możliwości podziwiania panoramy Warszawy, Mostu Świętokrzyskiego i Wisły z najbardziej znanej atrakcji BUW-u – ogrodu na dachu budynku, będącego jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Rekompensatę stanowiła ciekawa tematyka realizowanych zajęć:

– Modus operandi sprawców handlu ludźmi
– Modus operandi przemytników i organizatorów nieregularnej migracji
– Specyfika pracy ze sprawcami handlu ludźmi i pracy przymusowej
– Specyfika przesłuchiwania świadków i podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.


VI congress of postgraduate studies

In the modern building of the University of Warsaw Library between 14th and 15th November, 2015 the VI congress of postgraduate studies „Criminological, victimological and socio – cultural aspects of migration and human trafficking” was held. Because of the year season students did not have the opportunity to admire the panorama of Warsaw, Świętokrzyski Bridge and Vistula river from the roof garden of the library building which is one of the largest and most beautiful roof gardens in Europe. Students received their compensation along with very interesting subjects:

– Modus operandi of the perpetrators of human trafficking
– Modus operandi of smugglers and organizers of irregular migration
– Characteristics of actions of human trafficking and forced labor perpetrators
– Characteristics of interviewing witnesses and suspects who are considered to be members of   organised crime groups.

do góry