Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie IV edycja kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

IV edycja kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej”

Piotr Brodowski
20.11.2015

W dniach 16-20 listopada 2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się ostatnia edycja kursu doskonalącego „Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej”.

Przedsięwzięcie to realizowane  było w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Głównym celem kursu było podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych funkcjonariuszy pionu operacyjno – śledczego Straży Granicznej, w zakresie pozyskiwania informacji, które przyczynią się do wzrostu skuteczności prowadzonych przez nich działań w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi. W kursie wzięło udział 21 funkcjonariuszy Straży Granicznej reprezentujących zarówno oddziały, jak i Zarząd Operacyjno – Śledczy oraz Biuro Spraw Wewnętrznych. Łącznie w ramach w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przeszkolono 80 funkcjonariuszy Straży Granicznej.


On 16-20 November 2015, in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin, the last edition of the mastering course “Practical aspects in the process of obtaining information to combat organized crime” took place. The undertaking is implemented under the project No 16 / NMF EN 15/14 „Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings”, granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.The main aim of the training was raising awareness and practical skills concerning intelligence among officers from operational and investigation branches, which will correspond with an increase in the effectiveness of the actions pertaining combating organized crime, including human trafficking. The participants are 21 officers from BG units, the Board of Investigation and Operation and Bureau of Internal Affairs. The number of 80 officers were trained during the course.

do góry