Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Ewelina Świtała
11.11.2015

W dniu 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów ponownie odrodziła się wolna Polska, nasza Ojczyzna powróciła na mapę Europy. Wszystkim, którzy o tą niepodległość walczyli należą się dziś pamięć, szacunek i wdzięczność. Dlatego też, w dniu 16 listopada br. ka­dra, funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka oraz zaproszeni Goście uczcili podczas uroczystego Apelu w Auli naszej Szkoły pamięć walczących o polskość rodaków.

Minutą ciszy, poprzedzającą główną część uroczystości, uczczona została również pamięć ofiar zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu.

Podczas okolicznościowego wystąpienia Komendant COSSG płk SG Grzegorz SKORUPSKI powiedział m.in.: „Wspominając chwalebną i dramatyczną przeszłość, składamy hołd wszystkim Polakom, którzy z najwyższym oddaniem, nie szczędząc trudu i krwi, a także, kiedy było to konieczne, nie szczędząc ofiar z własnego życia walczyli o niepodległość.

Wśród bohaterów listopadowych wydarzeń, w pierwszym szeregu znaleźli się ci, którym przyszło w niedługi czas później zabezpieczać granice nowo powstałego państwa polskiego. Pamiętamy w szczególności o Marszałku Polski Józefie Piłsudskim – patronie naszej Szkoły, a zarazem jednym z twórców niepodległego Państwa Polskiego. Wspominamy Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II Rzeczypospolitej. To między innymi ich postawa i dokonania, głęboki patriotyzm i niezłomność charakterów, posłużyły jako wzór do kreowania współczesnego oblicza Straży Granicznej. „

Dzisiejsze Święto stało się okazją do wręczenia medali, odznaczeń, wyróżnień okolicznościowych oraz awansów na wyż­sze stopnie w kolejnych korpusach Straży Granicznej.

* * * * *

W uznaniu wybitnych zasług dla Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych nadał z okazji Narodowego Święta Niepodległości  „Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej” płk. SG Dariuszowi TETERUKOWI oraz „Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej”: ppłk SG Monice KRUCIŃSKIEJ, ppłk SG Dorocie POBIEDZIŃSKIEJ, ppłk. SG Jackowi MIKOŁAJUNOWI, ppłk. SG Ryszardowi PIECZYŃSKIEMU i st. chor. szt. SG Arturowi SZADKOWSKIEMU.

Minister Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadał „Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju” ppłk. SG Jackowi MIKOŁAJUNOWI i ppłk. SG Zdzisławowi RACZEWSKIEMU oraz „Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju” ppłk. SG Ryszardowi PIECZYŃSKIEMU.

Na kolejne stopnie w korpusie oficerów Straży Granicznej zostali mianowani niżej wymienieni funkcjonariusze:

– na stopień majora Straży Granicznej kapitanowie Straży Granicznej:

  • kpt. SG Beata KOWALSKA,
  • kpt. SG Łukasz KUKIEŁCZYŃSKI,
  • kpt. SG Tomasz SONDEJ;

– na stopień kapitana Straży Granicznej:

  • por. SG Agnieszka ZBAŃSKA;

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych „Odznaką Straży Granicznej” zostali uhonorowani:  ppłk SG Jacek KRÓLIKOWSKI i ppłk SG Tomasz SIEK.

Rozkazem Komendanta Głównego Straży Granicznej na stopień chorążego sztabowego Straży Granicznej zostali mianowani niżej wymienieni starsi chorążowie Straży Granicznej:

  • Andrzej CIECHANOWSKI,
  • Adam DESZCZ,
  • Bartłomiej KUSTRA,
  • Marcin SEKUŁA,
  • Radosław WIŚNIEWSKI,
  • Joanna ZYLKA.

Rozkazem Personalnym Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej mianował na stopień sierżanta sztabowego Straży Granicznej st. sierż. SG Anetę BALIGĘ.

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości oraz obchodzonym również po raz pierwszy Dniem Pracownika Straży Granicznej, Komendant COSSG wyróżnił pracowników, którzy w sposób szczególny przyczynili się do realizacji zadań jakie są stawiane przed Ośrodkiem.

Za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Związek Sybiraków w Koszalinie i pomoc w ich realizacji, Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Złotą Odznaką Honorową został wyróżniony Komendant COSSG płk SG Grzegorz Skorupski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego  „Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymały:  kpt. SG Tamara Zajęcka – Masina i kpt. SG Aneta Kaźmierczak.

Medalem Pamiątkowym „Za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej” nadanym przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ FSG zostały wyróżnione: por. SG Katarzyna TOMCZAK oraz chor. szt. SG Agnieszka DONIGIEWICZ.

* * * * *

Na zakończenie uroczystości, przy dźwiękach Marsza I-szej Brygady w holu Ośrodka przed Salą Tradycji Polskich Formacji Granicznych złożono wieniec pod tablicą pamiątkową Patrona naszej Szkoły Mar­szałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Kończąc tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości Komendant COSSG złożył serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości: władzom miejskim i władzom powiatu, kadrze, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym naszej Szkoły, oraz wszystkim przybyłym do naszego Ośrodka kombatantom i emerytom.

do góry