Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie III edycja kursu doskonalącego „Społeczno – kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III edycja kursu doskonalącego „Społeczno – kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej”

Piotr Brodowski
24.11.2015

W terminie od 17. do 19. listopada 2015 r. w ramach Projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi” odbyła się trzecia edycja kursu doskonalącego pt.: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej”.

Uczestnikami kursu było 20-tu funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania w pionie operacyjno-śledczym. Podczas kursu funkcjonariusze pogłębili wiedzę nt. cudzoziemców pochodzących z odmiennych obszarów kulturowych oraz czynników mających wpływ na radykalizację ich poglądów i zachowań. Kurs został zrealizowany przy wsparciu dwóch ekspertów zewnętrznych z Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki, tj. Pani Kingi Heleny Białek oraz Pana Zbigniewa Pawlaka.


From 17th to 19th of November, 2015 the third edition of training course entitled: „Socio-cultural determinants of organized crime” under the project: „Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings” was held in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin. There were 20 participants who were officers of operational – investigation sections. During the course, they mastered their knowledge concerning different cultural areas and factors which influence radicalization of their beliefs and behaviours. It was carried out by two external experts from the Foundation World For The Taking, Ms. Kinga Helena Białek and Zbigniew Pawlak.

 

do góry