Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie III edycja kursu doskonalącego „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III edycja kursu doskonalącego „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej”

Piotr Brodowski
30.11.2015

Już po raz trzeci w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie przeprowadzony został, przez dwóch ekspertów zewnętrznych, kurs doskonalący pt. „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej”.

Kurs realizowany był w dniach od 23 do 27 listopada 2015 r w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Tym razem przeszkolonych zostało 12 funkcjonariuszy Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. Celem kursu było zdefiniowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przestępczości zorganizowanej a następnie przygotowanie i przeprowadzenie pozoracji w terenie. W role pozorantów wcielali się zarówno prowadzący przedmiotowy kurs eksperci zewnętrzni jak i wykładowcy Zespołu Rozpoznania Operacyjnego ZOR COSSG w Koszalinie.

Przedmiotowy kurs zakończył cykl warsztatów  dofinansowanych z Funduszy Norweskich a poświęconych obserwacji.


For the third time in The Main Border Guard Training Centre of Polish Marshal Jozef Pilsudski in Koszalin training course „Surveillance as a supporting method for combating organized crime”  was held by two external experts,. The course was carried out from 23 to 27 November, 2015 under the Project No. 16 / NMF EN 15/14 „Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings”, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

This time, 12 officers of Karpacki Border Guard Support Centre in Nowy Sącz were trained. The aim of the course was strengthening the knowledge on organized crime and the preparation and conducting simulation in the field. The roles of decoys were played by external experts as well as lecturers of Team of Operational Surveillance ZOR COSSG in Koszalin.

The course ended with series of workshops co-financed by Norwegian Funds and was devoted to observation.

do góry