Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II zjazd studiów podyplomowych: „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno – kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II zjazd studiów podyplomowych: „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno – kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”

17.07.2015

W dniach 4 - 5 lipca 2015 r. w Warszawie odbył się drugi zjazd słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski.W trakcie zjazdu słuchacze uczestniczyli w zajęciach z zakresu profilowania kryminalnego nieznanego sprawcy przestępstwa, a także aspektów społeczno-kulturowych sprawców i ofiar przestępstw. Ponadto poruszane były zagadnienia związane z narodowością sprawców oraz ofiar przestępstw w kontekście rodzajów popełnianych przestępstw i wykroczeń. Zajęcia realizowane były w formie wykładów oraz ćwiczeń i zawierały aktualne informacje zgromadzone podczas badań prowadzonych przez wykładowców, a także studia przypadku oparte na faktach.

20150717

 

The 2nd seminar of postgraduate studies: "Criminological, victimological and socio - cultural aspects of migration and human trafficking".

From 4 to 5 July, 2015, in Warsaw, the second seminar of postgraduate studies carried out by the University of Warsaw took place.During the seminar the students participated in activities in the field of forensic profiling of an unknown offender. Socio-cultural aspects of the perpetrators and victims of crime were also introduced.. Moreover, the issues related to the nationality of the perpetrators and victims of crimes committed in the context of the types of offenses were discussed as well.Classes were carried out in the form of lectures and exercises and included current information collected during research conducted by lecturers. The meetings also referred to case studies.

norwaygrants1

do góry