Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący pt. „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej” realizowany w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej” realizowany w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14.

10.07.2015

W dniach od 06 do 10 lipca 2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Obserwacja, jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości  zorganizowanej”. Kurs realizowany był w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie. Funkcjonariusze, uczestniczący w szkoleniu zgłębiali praktyczną stronę wiedzy z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Szkolenie realizowane było przez dwóch ekspertów zewnętrznych, którzy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zawodowym dzielili się ze słuchaczami

.20150710

W ramach Projektu przewiduje się jeszcze w tym roku dwie edycje szkolenia. Łącznie zostanie przeszkolonych 36 funkcjonariuszy SG .


norwaygrants1

From 06 to 10 July, 2015 in The Main Border Guard Training Centre of Polish Marshal Józef Piłsudski in Koszalin the first edition of the mastering course entitled "Surveillance as a supporting method for combating organized crime" took place. The course was implemented under the project No 16 / NMF EN 15/14 "Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings", granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.The training was attended by 12 officers of the Border Guard from Nadwiślański Border Guard Unit in Warsaw. The officers participating in the training learnt about the practical side of preventing and combating cross-border crime and organized crime.The training was carried out by two external experts whose shared their knowledge and many years’ experience with the audience.There are  two more editions of the training planned this year. A total of 36 BG officers will be trained.

baner_norway1

do góry