Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie studiów podyplomowych: „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno - kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie studiów podyplomowych: „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno - kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”.

20.06.2015

20 czerwca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie studiów podyplomowych: „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno – kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”, realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”.

Studia kierowane są do funkcjonariuszy pionu operacyjno – śledczego Straży Granicznej w celu zdobycia przez nich nowej wiedzy i poszerzenia posiadanych już kompetencji w zakresie szeroko pojętej problematyki przestępczości cudzoziemców oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej. Wszystkie zjazdy będą realizowane w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

IMGP8624

The 1st seminar of postgraduate studies

On 20th of June this year, in the Main Border Guard Training Centre in Koszalin, there was a launch ceremony of postgraduate studies: „Criminological, victimological and socio – cultural aspects of migration and human trafficking”, implemented under the Norwegian Financial Mechanism „Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings”.

The studies are addressed to officers of the operational/investigation sections of the Border Guard in order to obtain new knowledge and expand the existing competence in the field of broadly understood crime concerning foreigners and prevention and combat organized and cross-border crimes. All meetings will be carried out at the premises of the Main Border Guard Training Centre and the University of Warsaw.

 

norwaygrants1

 

do góry