Aktualności

Kurs doskonalący „Trening jazdy taktycznej” PDF Drukuj Email

W dniach 13 – 17 października instruktorzy techniki jazdy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Trening jazdy taktycznej”.

W trakcie kursu funkcjonariusze doskonalili umiejętności z zakresu techniki jazdy zdobyte na kursie „Trening bezpiecznej jazdy ”. Każdy słuchacz miał niecodzienną okazję sprawdzać i korygować swoje reakcje za kierownicą w nowych sytuacjach stworzonych za pomocą specjalnie przygotowanych ćwiczeń.

Tygodniowy cykl zajęć w stosunku do kursu bezpiecznej jazdy poszerzony został m. in. o treningi:

-         wykorzystywania dynamicznej zmiany nacisku osi pojazdu,

-         jazdy pod wpływem stresu,

-         reakcji kierowcy w poślizgu nadsterownym i podsterownym,

-         dynamicznego rozpędzania, hamowania i redukcji biegów w trakcie hamowania,

-         dynamicznej zmiany pasa ruchu ze stabilizacją pojazdu i hamowaniem degresywnym.

Kurs podsumowany został testem szybkościowym, podczas którego słuchacze otrzymali zadanie wykorzystania umiejętności zdobytych na zajęciach. Dodatkowym utrudnieniem były warunki jazdy, które symulowały działanie w stresie wywołanym presją czasu i rywalizacji. W tych okolicznościach instruktorzy nie pozwalali odpocząć kierowcom i skrupulatnie dokonywali oceny stylu jazdy i stosowania w praktyce przekazanych wskazówek techniki jazdy.

Uczestnicy kursu po raz kolejny przekonali się, że sprawne kierowanie pojazdem w nietypowych sytuacjach jakie mogą stwarzać okoliczności pełnienia służby, wymaga pełnej koncentracji, właściwej techniki jazdy, respektu do praw fizyki, a przede wszystkim ciągłego doskonalenia algorytmów postępowania i automatyzmów za kierownicą przewidzianych do wykorzystania w najtrudniejszych warunkach jazdy.

 

 
Kurs doskonalący "Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy". PDF Drukuj Email

W dniach od 13 - 17.10.2014 r. w COSSG w Koszalinie odbyła się piąta w tym roku edycja kursu doskonalącego „Transgraniczne przemieszczanie odpadów - poziom podstawowy”.

20141020
W szkoleniu wzięło udział 23 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie. Podobnie jak podczas poprzednich edycji uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych międzynarodowego obrotu odpadami, zasad identyfikacji i klasyfikacji odpadów, procedur notyfikacyjnych, a także wymogów w zakresie dokumentacji stosowanej podczas przemieszczania odpadów. Funkcjonariusze nabyli kompetencje zawodowe umożliwiające im sprawne posługiwanie się przepisami regulującymi międzynarodowy obrót odpadami, dokonywanie oceny przewożonego ładunku pod kątem wypełnienia przesłanek do uznania go za odpad lub produkt oraz określanie dokumentacji wymaganej dla danego transportu odpadów.

20141020b

20141020a

20141020c

 

 

 
Kolejna edycja kursu doskonalącego „Kontrola tachografów cyfrowych". PDF Drukuj Email

W dniach 13-17.10.2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Kontrola tachografów cyfrowych".

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia tj.:

  • regulacje prawne związane z systemem tachografów cyfrowych,
  • różnice pomiędzy tachografami analogowymi a cyfrowymi,
  • budowa i obsługa tachografów cyfrowych,
  • analiza zapisów urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców,
  • pobieranie i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych i kart chipowych,
  • przebieg czynności przy kontroli tachografów cyfrowych.

Podczas kursu wykorzystywane były symulatory tachografów cyfrowych, klucze i czytniki do pobierania danych z ww. urządzeń oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy aktywności pojazdów i kierowców. W szkoleniu wzięło udział 18 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Kurs przeprowadził kpt. SG Dariusz Znaczko z Zespołu Zabezpieczenia  Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

20141017h

 
Konferencja w Ciechanowie. PDF Drukuj Email

8 października br. po ponad 75 latach, do Ciechanowa symbolicznie powróciła Straż Graniczna. Miasto to do wybuchu II wojny światowej było siedzibą Mazowieckiego Okręgowego Inspektoratu Straży Granicznej. Jego ostatni komendant, nadinspektor Jakub Witold Chmura poległ w obronie Warszawy, dowodząc 360 pułkiem piechoty.  Okazją do przypomnienia dawnych wydarzeń stała się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona ciechanowskiemu inspektoratowi, zorganizowana przez komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dyrekcję Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie pod patronatem komendanta głównego Straży Granicznej. W konferencji wzięli udział m.in. byli wykładowcy z naszego Ośrodka: ppłk SG rez. Zdzisław Smardzewski oraz ppłk SG rez. dr Wojciech Grobelski, który wygłosił referat pt. „Umundurowanie i symbolika Straży Granicznej II RP na przykładzie MIO SG w Ciechanowie”. Dodatkową atrakcją dla mieszkańców miasta było uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy oraz koncert orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

 20141014

 

 20141014a

 

 20141014b

 20141014d

 
Kurs doskonalący z zakresu radzenia sobie ze stresem psychologicznym. PDF Drukuj Email

W dniach: 07-10.10.2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbył się kurs doskonalący „Zarządzanie stresem - radzenie sobie z presją czasu i obciążeniem stresem zawodowym”. Celem kursu było trenowanie umiejętności kontroli nadmiernego stresu i zarządzania czasem. Organizatorem szkolenia był Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. Zajęcia realizowali: mjr SG Justyna Błędniak Czabrowska,  mjr SG Monika Stanisławska oraz por. SG Katarzyna Tomczak, która prowadziła zajęcia ruchowe w terenie,
a mjr SG Marek Kulon na basenie pływackim.

Celem kursu było obniżenie napięcia w życiu zawodowym i osobistym poprzez trenowanie technik radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Podczas czterech dni uczestnicy kursu brali udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i ruchowych obniżających napięcie psychofizyczne oraz uczyli się stosowania konstruktywnych strategii rozwiązywania problemów.

Stres został wpisany w naturę naszego życia zawodowego i prywatnego, nie sposób przed nim uciec; oprócz umiejętności zawodowych funkcjonariusze potrzebują rozwijać w sobie potencjał osobisty i odporność na różnorodne trudności w pracy oraz życiu osobistym. Badania pokazują, że zadowolony i zrównoważony emocjonalnie pracownik, funkcjonariusz jest o ponad 130 proc. mniej podatny na wypalenie zawodowe i aż o 32 proc. bardziej zaangażowany w pracę. W związku z tym, że kondycja psychiczna i fizyczna wpływa na jakość wykonywanej pracy, warto poświęcić uwagę temu, by kształtować w sobie umiejętność radzenia ze stresem.

20141013

 
Kurs doskonalący z zakresu gospodarowania mieniem. PDF Drukuj Email

 

W dniach  01 – 03 października 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono kolejną edycję kursu doskonalącego „Gospodarowanie mieniem”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników SG pracujących na stanowiskach magazynierów, zaopatrzeniowców oraz księgowych granicznych jednostek organizacyjnych. W przedsięwzięciu wzięło udział 18 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Głównej SG.

20141009

 

Podczas trzydniowego pobytu w COS SG w Koszalinie pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych uczestnicy kursu pogłębiali wiadomości oraz podnosili umiejętności z zakresu planowania finansowego, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych oraz inwentaryzacji rzeczowych składników majątku. Prowadzone zajęcia poparte zostały pokazami dokumentacji materiałowej, ewidencji rzeczowych aktywów majątku, dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz wizytą w Centralnym Magazynie Mundurowym SG. Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

 

20141009b

20141009a

 

 
Bohaterom polskich formacji granicznych w 75 rocznicę Września'39. PDF Drukuj Email

Począwszy od 1 września br. – pod patronatem najwyższych władz państwowych – w całym kraju odbywają się liczne uroczystości upamiętniające bohaterstwo naszego narodu w obliczu agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę.

Czynnie uczestniczył w nich niegdysiejszy wykładowca historii z naszego Ośrodka, ppłk SG rez. dr Wojciech Grobelski, z inicjatywy którego, 21 bm. na terenie Placówki SG w Lubyczy Królewskiej posadzono „Dęb Katyński”, poświęcony ppłk. Wojciechowi Stanisławowi Wójcikowi – byłemu dowódcy 1 pułku piechoty KOP, wziętemu do niewoli przez Sowietów w okolicach Hrebennego i zamordowanemu wiosną  1940 r. przez NKWD w Charkowie.

20141007

Niedługo później, w dniach 24-27 września w Chełmie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „75 rocznica wybuchu II wojny światowej: geneza – przebieg – konsekwencje” zorganizowana pod patronatem Katedry Stosunków Międzynarodowych miejscowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Instytutu Historii Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas obrad, nasz były wykładowca przybliżył uczestnikom konferencji postać ostatniego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna. W podobnym klimacie, 29 września, na spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną w Woli Uhruskiej a później – na terenie miejscowej Placówki SG – z uczniami szkół średnich z Łodzi, dr W. Grobelski opowiadał o dziejach Korpusu Ochrony Pogranicza i jego chwalebnych czynach podczas wojny 1939 roku. Następnego dnia, na polu bitwy pod Wytycznem, odbyła się uroczystość otwarcia zrewitalizowanego cmentarza wojennego żołnierzy KOP. Przedsięwzięciu patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wśród licznie zgromadzonych gości obecny był m.in. komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz, komendant NbOSG gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Podczas uroczystości pośmiertnie mianowano do stopnia porucznika WP jednego z bohaterów Rejonu Umocnionego „Sarny” – dowódcę pododcinka „Tynne”, ppor. Jana Bołbotta. Warto zaznaczyć, iż jednym z konsultantów przy rewitalizacji cmentarza był dr Wojciech Grobelski.

 

20141007a

Dwa dni później, 2 października br. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w 75 rocznicę przerwania niemieckiej blokady na Bałtyku przez kuter pościgowy Straży Granicznej „Batory”, przy odnowionym historycznym okręcie odbyła się uroczystość wręczenia na ręce dyrektora muzeum, Dużej Honorowej Odznaki Straży Granicznej II RP. W ceremonii uczestniczył m.in. zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kmdr SG Wojciech Heninborch, zaś aktu wręczenia symbolicznego znaku dokonał prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Waldemar Bocheński wraz z ppłk. SG rez. Wojciechem Grobelskim. Wydarzenie – przy licznie zebranej publiczności – uświetniła orkiestra reprezentacyjna MOSG.

 

20141007b

20141007c

 

20141007d

Chwała Bohaterom.

 
Kurs doskonalący „Motywowanie i rozwój zespołu”. PDF Drukuj Email

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w okresie od 30 września do 3 października br. została zrealizowana druga edycja 4-dniowego kursu doskonalącego pt. „Motywowanie i rozwój zespołu” dla kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania. Uczestnicy tego kursu pochodzili z Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Morskiego Oddziału SG oraz z Centrum Szkolenia SG.

Kurs przeznaczony jest dla kierowników, którzy chcą poznać metody efektywnego motywowania swoich podwładnych, pogłębić i rozwinąć kompetencje w zakresie stosowania bodźców motywacyjnych oraz technik budowania współpracy w swoich zespołach ukierunkowanych na efektywność.

Treści kursu koncentrowały się przede wszystkim na następujących celach:

1)    doskonaleniu umiejętności motywowania członków zespołu do realizacji celów
i zadań zespołu oraz doboru motywatorów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań podwładnego,

2)    rozwinięciu umiejętności doboru właściwego stylu rozmowy motywującej do poziomu zaangażowania podwładnego,

3)    doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania efektywnego zespołu bazującego na efekcie synergii,

4)    poznaniu narzędzi wykorzystywanych w procesie integrowania członków zespołu.

Kurs prowadziła mjr SG dr Barbara Woźniak – kierownik Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

Uczestnicy bardzo pozytywnie przyjęli przedstawioną propozycję szkoleniową podkreślając jej użyteczność merytoryczną i wysoką przydatność w praktyce kierowniczej. Szczególnie wysokie uznanie wyrażano dla prowadzącej zajęcia doceniając jej profesjonalizm merytoryczny i metodyczny, ogromne zaangażowanie oraz walory osobowe. Wskazano także na bardzo korzystną atmosferę, którą stworzyli słuchacze, a która sprzyjała aktywności, dobrej efektywnej pracy i wysokiemu zaangażowaniu w realizacji licznych ćwiczeń.

20141010

 
Zjazd intensywnego kursu języka angielskiego PDF Drukuj Email

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się  pierwszy zjazd intensywnego kursu języka angielskiego pt.: Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2”. Obecny kurs odbywa się na poziomie B1. Program obejmuje 240 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie ośmiu tygodni w układzie zjazdowym. Uczestnikami kursu są funkcjonariusze Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka  Szkolenia SG: mjr SG Elżbieta Jurewicz oraz st. chor. SG Joanna Zylka.

Głównym celem kursu jest nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia. Ponadto wprowadzane są także elementy słownictwa niezbędnego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej.

Program kursu realizowany jest w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwala rozwijać kompetencje językowe uczestników. Słuchacze z CS SG w Kętrzynie w br. wezmą udział w jeszcze 3 jednotygodniowych zjazdach oraz kolejnych w roku 2015.

 
INFORMACJA O KURSIE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PDF Drukuj Email

W dniach 15-24.09.2014 r. odbyła  się kolejna siódma edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w którym wzięli  udział  m.in. funkcjonariusze  Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego oraz Morskiego Oddziału SG

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę niezbędną do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia.

Warto wspomnieć , że w trakcie kursu odbyły się  zajęcia z zakresu udzielania pomocy na basenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.  Podczas zajęć kursanci mogli przećwiczyć postępowanie z osobą tonącą a także nabyli umiejętności opieki nad poszkodowanym po wyciągnięciu z wody.

 


Strona 1 z 14