Aktualności

Zjazd intensywnego kursu języka angielskiego PDF Drukuj Email

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się  pierwszy zjazd intensywnego kursu języka angielskiego pt.: Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2”. Obecny kurs odbywa się na poziomie B1. Program obejmuje 240 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie ośmiu tygodni w układzie zjazdowym. Uczestnikami kursu są funkcjonariusze Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka  Szkolenia SG: mjr SG Elżbieta Jurewicz oraz st. chor. SG Joanna Zylka.

Głównym celem kursu jest nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia. Ponadto wprowadzane są także elementy słownictwa niezbędnego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej.

Program kursu realizowany jest w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwala rozwijać kompetencje językowe uczestników. Słuchacze z CS SG w Kętrzynie w br. wezmą udział w jeszcze 3 jednotygodniowych zjazdach oraz kolejnych w roku 2015.

 
INFORMACJA O KURSIE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PDF Drukuj Email

W dniach 15-24.09.2014 r. odbyła  się kolejna siódma edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w którym wzięli  udział  m.in. funkcjonariusze  Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego oraz Morskiego Oddziału SG

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę niezbędną do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia.

Warto wspomnieć , że w trakcie kursu odbyły się  zajęcia z zakresu udzielania pomocy na basenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.  Podczas zajęć kursanci mogli przećwiczyć postępowanie z osobą tonącą a także nabyli umiejętności opieki nad poszkodowanym po wyciągnięciu z wody.

 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej OS PSP Olsztyn 15-19.09.2014r. PDF Drukuj Email

W dniach od 15 do 19 września bieżącego roku wykładowcy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych oraz Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego COSSG przeprowadzili szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie zostało zrealizowane w oparciu o bazę szkoleniową Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

W szkoleniu udział wzięło 20 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych specjalizujących się w ratownictwie chemicznym z województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 2 przedstawicieli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Szkolenie miało na celu przygotowanie funkcjonariuszy PSP do realizacji nowych zadań stawianych przed formacją, związanych z reagowaniem w przypadku zdarzenia z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych, poznali zasady ochrony radiologicznej oraz przede wszystkim zasady postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

 
Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji PDF Drukuj Email

Dnia 20 września 2014 r. reprezentacja Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie
w składzie:

  • mjr SG Janusz Stasica
  • st. chor. szt. SG Arkadiusz Minkiewicz
  • chor. SG Jarosław Kowalski

wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji  zorganizowanych przez Szkołę Policji w Pile zajmując VI miejsce w klasyfikacji drużynowej. Ponadto Nasz Ośrodek reprezentowała st. chor. SG Iwona Orońska, która zajęła II miejsce w klasyfikacji indywidualnej kobiet. Bardzo wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego  zawodników sprawił, że zawody te były doskonałym sprawdzianem umiejętności dla wszystkich uczestników oraz okazją do wymiany doświadczeń.

 
INSTRUKTOR Taktyki i Techniki Interwencji w SG PDF Drukuj Email
W dniach 15 – 26.10.2012 wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego COS SG w Koszalinie przeprowadzili kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej z zakresu sztuk walki w tym posługiwania się pałką służbową. Kurs kierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających uprawnienia nauczyciela wychowania fizycznego lub uprawnienia państwowe z zakresu dyscypliny sportu lub rekreacji ruchowej oraz posiadających umiejętności ze sztuk walki w szczególności: judo, jujitsu, karate, aikido, tekwondo. 
Słuchacze  zrealizowali zajęcia z zakresu:
• prawa
• komunikacji społecznej
• metodyki 
• walki wręcz
• użycia pałki służbowej
• przeszukiwania pomieszczeń i budynków
• interwencji wobec osób znajdujących się w pojeździe
• zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Słuchacze, którzy ukończyli kurs nabyli kompetencje do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
 
„Przewóz przez granicę oraz identyfikacja dóbr kultury”. PDF Drukuj Email

W dniach 8 – 12 września  2014 roku wykładowcy ZOR przeprowadzili  II edycję kursu doskonalącego  nt.: „Przewóz przez granicę oraz identyfikacja dóbr kultury”.

20140917i

Celem głównym kursu doskonalącego było przygotowanie funkcjonariuszy SG do wykonywania zadań służbowych w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi za  granicę państwową zabytków oraz materiałów archiwalnych.  

Powyższa oferta szkoleniowa skierowana jest do funkcjonariuszy SG, pełniących służbę bezpośrednio w ochronie granicy państwowej, zajmujących się identyfikacją dóbr kultury oraz przeciwdziałaniem ich nielegalnego wywozu poza granicę RP. 

20140917h

W szkoleniu uczestniczyło 24 funkcjonariuszy z poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.    

W trakcie kursu swoją wiedzą i doświadczeniem urozmaicili jego przebieg eksperci z: Komendy Głównej SG, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum w Koszalinie, Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

20140917k

 

 
Kurs doskonalący pt.: „Kontrola transportu drogowego”. PDF Drukuj Email

W dniach 8-12 września 2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt.: „Kontrola transportu drogowego”. W przedsięwzięciu wzięło udział 21 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych SG.

20140915

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

- regulacje prawne związane z transportem drogowym,

- rodzaje przewozów drogowych,

- dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów,

- opłaty za korzystanie z dróg krajowych,

- zasady przeprowadzania i sporządzania dokumentacji z kontroli transportu drogowego.

20140915a

W trakcie szkolenia zrealizowane zostały również ćwiczenia praktyczne wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego polegające na kontroli: stanu technicznego środków transportu, dokumentów wymaganych podczas wykonywania przewozów oraz czasu pracy kierowców.

Kurs przeprowadzili: mjr SG Marek Świętanowski i kpt. SG Dariusz Znaczko.

20140915b

 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. PDF Drukuj Email

W dniach od 18 do 22 sierpnia w Ośrodku odbyła się kolejna w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

 20140822f

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wykonujący obowiązki związane z kontrolą radiometryczną w przejściu granicznym w Kuźnicy oraz 22 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych specjalizujących się w ratownictwie chemicznym i funkcjonariusze koordynujący te działania w komendach miejskich i powiatowych. Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, a przede wszystkim zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Funkcjonariusze nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych oraz poznali podstawy ochrony radiologicznej.

20140822g

Szkolenie przeprowadził wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

20140822h

 

 
Na zlocie w Bornem-Sulinowie odżyły graniczne klimaty ! PDF Drukuj Email

Ponad 500 pojazdów militarnych, prawie setka wojskowych motocykli, blisko 4 tys. zarejestrowanych uczestników oraz … dziesiątki tysięcy widzów! Już po raz jedenasty, w dniach 14-17 sierpnia br. Borne-Sulinowo stało się organizatorem Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”. Impreza zbiegła się w jednym terminie ze Świętem Wojska Polskiego, przypadającym w rocznicę „Bitwy warszawskiej”. Tym razem, za sprawą ppłk. SG rez. Wojciecha Grobelskiego – byłego historyka naszego Ośrodka, odżyły na niej … graniczne klimaty.

20140822

20140822a

Wśród militarnego sprzętu oraz stoisk z przedmiotami z demobilu można było dostrzec m.in. wystawę pt. „Z dziejów polskich formacji granicznych”. Nasz dawny wykładowca, występujący tym razem w mundurze oficera WOP, ze swadą opowiadał „o rycerstwie znad kresowych stanic i obrońcach naszych polskich granic…”. Gratulujemy pomysłu!

20140822b

 
Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych PDF Drukuj Email

"Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych".
04-08.08.2014

W dniach 04-08.08.2014 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych.

W szkoleniu wzięło udział 23 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
oraz 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Całość szkolenia realizowana była przez  Zespół Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych
i Kierowniczych COSSG w składzie: kpt. SG Dariusz Znaczko i chor. SG Agnieszka Gogolińska.

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie zagadnienia Umowy ADR, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych tj.:

·          podstawy prawne dokonywania kontroli,

·          klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,

·          wyłączenia z przepisów ADR,

·          sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,

·          dokumentacja przewoźnika,

·          oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,

·          wyposażenie samochodu.

Uczestnicy wysoko ocenili stronę organizacyjną, merytoryczną jak i metodyczną szkolenia.

 

 


Strona 1 z 14