Aktualności

„Przewóz przez granicę oraz identyfikacja dóbr kultury”. PDF Drukuj Email

W dniach 8 – 12 września  2014 roku wykładowcy ZOR przeprowadzili  II edycję kursu doskonalącego  nt.: „Przewóz przez granicę oraz identyfikacja dóbr kultury”.

20140917i

Celem głównym kursu doskonalącego było przygotowanie funkcjonariuszy SG do wykonywania zadań służbowych w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi za  granicę państwową zabytków oraz materiałów archiwalnych.  

Powyższa oferta szkoleniowa skierowana jest do funkcjonariuszy SG, pełniących służbę bezpośrednio w ochronie granicy państwowej, zajmujących się identyfikacją dóbr kultury oraz przeciwdziałaniem ich nielegalnego wywozu poza granicę RP. 

20140917h

W szkoleniu uczestniczyło 24 funkcjonariuszy z poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.    

W trakcie kursu swoją wiedzą i doświadczeniem urozmaicili jego przebieg eksperci z: Komendy Głównej SG, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum w Koszalinie, Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

20140917k

 

 
Kurs doskonalący pt.: „Kontrola transportu drogowego”. PDF Drukuj Email

W dniach 8-12 września 2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt.: „Kontrola transportu drogowego”. W przedsięwzięciu wzięło udział 21 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych SG.

20140915

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

- regulacje prawne związane z transportem drogowym,

- rodzaje przewozów drogowych,

- dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów,

- opłaty za korzystanie z dróg krajowych,

- zasady przeprowadzania i sporządzania dokumentacji z kontroli transportu drogowego.

20140915a

W trakcie szkolenia zrealizowane zostały również ćwiczenia praktyczne wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego polegające na kontroli: stanu technicznego środków transportu, dokumentów wymaganych podczas wykonywania przewozów oraz czasu pracy kierowców.

Kurs przeprowadzili: mjr SG Marek Świętanowski i kpt. SG Dariusz Znaczko.

20140915b

 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. PDF Drukuj Email

W dniach od 18 do 22 sierpnia w Ośrodku odbyła się kolejna w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

 20140822f

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wykonujący obowiązki związane z kontrolą radiometryczną w przejściu granicznym w Kuźnicy oraz 22 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych specjalizujących się w ratownictwie chemicznym i funkcjonariusze koordynujący te działania w komendach miejskich i powiatowych. Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, a przede wszystkim zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Funkcjonariusze nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych oraz poznali podstawy ochrony radiologicznej.

20140822g

Szkolenie przeprowadził wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

20140822h

 

 
Na zlocie w Bornem-Sulinowie odżyły graniczne klimaty ! PDF Drukuj Email

Ponad 500 pojazdów militarnych, prawie setka wojskowych motocykli, blisko 4 tys. zarejestrowanych uczestników oraz … dziesiątki tysięcy widzów! Już po raz jedenasty, w dniach 14-17 sierpnia br. Borne-Sulinowo stało się organizatorem Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”. Impreza zbiegła się w jednym terminie ze Świętem Wojska Polskiego, przypadającym w rocznicę „Bitwy warszawskiej”. Tym razem, za sprawą ppłk. SG rez. Wojciecha Grobelskiego – byłego historyka naszego Ośrodka, odżyły na niej … graniczne klimaty.

20140822

20140822a

Wśród militarnego sprzętu oraz stoisk z przedmiotami z demobilu można było dostrzec m.in. wystawę pt. „Z dziejów polskich formacji granicznych”. Nasz dawny wykładowca, występujący tym razem w mundurze oficera WOP, ze swadą opowiadał „o rycerstwie znad kresowych stanic i obrońcach naszych polskich granic…”. Gratulujemy pomysłu!

20140822b

 
Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych PDF Drukuj Email

"Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych".
04-08.08.2014

W dniach 04-08.08.2014 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych.

W szkoleniu wzięło udział 23 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
oraz 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Całość szkolenia realizowana była przez  Zespół Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych
i Kierowniczych COSSG w składzie: kpt. SG Dariusz Znaczko i chor. SG Agnieszka Gogolińska.

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie zagadnienia Umowy ADR, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych tj.:

·          podstawy prawne dokonywania kontroli,

·          klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,

·          wyłączenia z przepisów ADR,

·          sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,

·          dokumentacja przewoźnika,

·          oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,

·          wyposażenie samochodu.

Uczestnicy wysoko ocenili stronę organizacyjną, merytoryczną jak i metodyczną szkolenia.

 

 
W hołdzie powstańcom Warszawy PDF Drukuj Email

Wyjątkowe widowisko przygotowali miłośnicy historii i członkowie grup rekonstrukcyjnych dla mieszkańców Koszalina w 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 1 sierpnia, tuż po zakończeniu oficjalnych uroczystości pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego, pobliska ul. Dworcowa na kilkadziesiąt minut przeistoczyła się w typową ulicę okupowanej Warszawy, na krótko przed godziną „W”. Przy zakazanych piosenkach wygrywanych na harmonii, przechadzali się po niej konspiratorzy, patrole policji i żandarmerii a także zwykli mieszkańcy. Po zerwaniu flagi ze swastyką rozpoczęła się akcja zbrojna. Błyskawicznie postawiona została barykada z płyt chodnikowych i mebli, przy budowie której ochoczo pomagała licznie zebrana publiczność. Strzały  karabinowe i detonacje stworzyły wyjątkowy klimat sprzed 70 lat. Warto zaznaczyć, iż w widowisku brali udział rekonstruktorzy „rodem z COSSG”: mjr SG Tomasz Chachaj wraz z synami jako powstańcy, ppłk SG rez. Piotr Malik w mundurze niemieckim oraz ppłk SG rez. dr Wojciech Grobelski, który wcielił się w rolę narratora.

Na zakończenie widowiska, przed barykadą odbył się koncert pieśni powstańczych a następnie degustacja żołnierskiej grochówki, która wyraźnie rozsmakowała mieszkańców Koszalina  jak i rekonstruktorów.

 

 
"Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych". PDF Drukuj Email

W dniach 28.07-01.08.2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych.

010714

W szkoleniu wzięło udział 23 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Całość szkolenia realizowana była przez  Zespół Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w składzie: kpt. SG Dariusz Znaczko i chor. SG Agnieszka Gogolińska.

010714a

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie zagadnienia Umowy ADR, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych tj.:

· podstawy prawne dokonywania kontroli,

· klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,

· wyłączenia z przepisów ADR,

· sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,

· dokumentacja przewoźnika,

· oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,

· wyposażenie samochodu.

Uczestnicy wysoko ocenili stronę organizacyjną, merytoryczną jak i metodyczną szkolenia.

010714b

 
Trening bezpiecznej jazdy. PDF Drukuj Email

W dniach 21 - 25 lipca kolejna grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej doskonaliła swoje umiejętności podczas „Treningu bezpiecznej jazdy” prowadzonego przez instruktorów Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

90z

W programie kursu znajdują się zajęcia teoretyczne i praktyczne. W części teoretycznej omówione zostały możliwości i ograniczenia organizmu człowieka, praw fizyki i techniki stosowanej w pojazdach w aspekcie pokonywania zagrożeń drogowych.

Podczas zajęć praktycznych słuchacze pod kierunkiem instruktorów doświadczali wpływu prędkości, pozycji za kierownicą, sposobu posługiwania się kołem kierownicy, patrzenia, toru jazdy, nawyków, automatyzmów, odruchów na:

  • długość drogi hamowania,
  • szybkość reakcji kierowcy,
  • stateczność pojazdu,
  • ryzyko popełnienia błędu skutkującego kolizją lub wypadkiem.

Dodatkowo w ramach zajęć słuchacze trenowali samoewakuację z wywróconego pojazdu.

Doświadczenia zdobyte na kursie mają pomóc w utrwalaniu dobrych nawyków za kierownicą pozwalających uniknąć zagrożeń drogowych powstających z winy człowieka, a tym samym chronić życie i zdrowie osób przebywających w pojeździe. Kurs został wysoko oceniony przez słuchaczy. Wszyscy jednoznacznie potwierdzili dużą przydatność przekazanej wiedzy i umiejętności w codziennej służbie.

 
"Kontrola tachografów cyfrowych." PDF Drukuj Email

W dniach 21-25 lipca 2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt.: “Kontrola tachografów cyfrowych". W przedsięwzięciu wzięło udział 20 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych SG.

20140728

W ramach zajęć  omówione zostały zagadnienia tj.:

  • regulacje prawne związane z systemem tachografów cyfrowych,
  • różnice pomiędzy tachografami analogowymi a cyfrowymi,
  • budowa i obsługa tachografów cyfrowych,
  • analiza zapisów urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców,
  • pobieranie i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych i kart chipowych,
  • przebieg czynności przy kontroli tachografów cyfrowych.

20140728a

Szkolenie przeprowadzili: mjr SG Marek Świętanowski z Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego i kpt. SG Dariusz Znaczko z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

20140728b

 
"Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych." PDF Drukuj Email

W dniach 21-25.07.2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych. W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Całość szkolenia realizowana była przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COS SG.

20140725

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie zagadnienia Umowy ADR, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych tj.:

·          podstawy prawne dokonywania kontroli,

·          klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,

·          wyłączenia z przepisów ADR,

·          sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,

·          dokumentacja przewoźnika,

·          oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,

·          wyposażenie samochodu.

20140725a

Uczestnicy wysoko ocenili stronę organizacyjną, merytoryczną jak i metodyczną szkolenia.

20140725b

 


Strona 1 z 14