Aktualności

Trening bezpiecznej jazdy. PDF Drukuj Email

W dniach 21 - 25 lipca kolejna grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej doskonaliła swoje umiejętności podczas „Treningu bezpiecznej jazdy” prowadzonego przez instruktorów Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

90z

W programie kursu znajdują się zajęcia teoretyczne i praktyczne. W części teoretycznej omówione zostały możliwości i ograniczenia organizmu człowieka, praw fizyki i techniki stosowanej w pojazdach w aspekcie pokonywania zagrożeń drogowych.

Podczas zajęć praktycznych słuchacze pod kierunkiem instruktorów doświadczali wpływu prędkości, pozycji za kierownicą, sposobu posługiwania się kołem kierownicy, patrzenia, toru jazdy, nawyków, automatyzmów, odruchów na:

 • długość drogi hamowania,
 • szybkość reakcji kierowcy,
 • stateczność pojazdu,
 • ryzyko popełnienia błędu skutkującego kolizją lub wypadkiem.

Dodatkowo w ramach zajęć słuchacze trenowali samoewakuację z wywróconego pojazdu.

Doświadczenia zdobyte na kursie mają pomóc w utrwalaniu dobrych nawyków za kierownicą pozwalających uniknąć zagrożeń drogowych powstających z winy człowieka, a tym samym chronić życie i zdrowie osób przebywających w pojeździe. Kurs został wysoko oceniony przez słuchaczy. Wszyscy jednoznacznie potwierdzili dużą przydatność przekazanej wiedzy i umiejętności w codziennej służbie.

 
"Kontrola tachografów cyfrowych." PDF Drukuj Email

W dniach 21-25 lipca 2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt.: “Kontrola tachografów cyfrowych". W przedsięwzięciu wzięło udział 20 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych SG.

20140728

W ramach zajęć  omówione zostały zagadnienia tj.:

 • regulacje prawne związane z systemem tachografów cyfrowych,
 • różnice pomiędzy tachografami analogowymi a cyfrowymi,
 • budowa i obsługa tachografów cyfrowych,
 • analiza zapisów urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców,
 • pobieranie i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych i kart chipowych,
 • przebieg czynności przy kontroli tachografów cyfrowych.

20140728a

Szkolenie przeprowadzili: mjr SG Marek Świętanowski z Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego i kpt. SG Dariusz Znaczko z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

20140728b

 
"Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych." PDF Drukuj Email

W dniach 21-25.07.2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych. W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Całość szkolenia realizowana była przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COS SG.

20140725

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie zagadnienia Umowy ADR, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych tj.:

·          podstawy prawne dokonywania kontroli,

·          klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,

·          wyłączenia z przepisów ADR,

·          sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,

·          dokumentacja przewoźnika,

·          oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,

·          wyposażenie samochodu.

20140725a

Uczestnicy wysoko ocenili stronę organizacyjną, merytoryczną jak i metodyczną szkolenia.

20140725b

 
Kolejna edycja „Treningu bezpiecznej jazdy”. PDF Drukuj Email

W dniach 14 - 18 lipca odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy” prowadzonego przez instruktorów Zespołu Zabezpieczenia Technicznego. Kurs ukończyło 12 funkcjonariuszy z jednostek terenowych Straży Granicznej.

TBJ 1

Podczas zajęć funkcjonariusze pod kierunkiem instruktorów doskonalili umiejętność reagowania w niebezpiecznych sytuacjach drogowych, poznawali granice bezpiecznej jazdy, pokonywali rutynę, zmieniali niepoprawne nawyki za kierownicą oraz zapoznani zostali z możliwościami i ograniczeniami człowieka, praw fizyki i techniki w pokonywaniu zagrożeń drogowych.

Starannie dobrane ćwiczenia miały na celu doskonalenie takich umiejętności jak: 

 • zajmowanie prawidłowej pozycji za kierownicą gwarantującej szybką, pewną i adekwatną do sytuacji reakcję kierowcy,
 • posługiwanie się kołem kierownicy w sposób systemowy, symetryczny i adekwatny do chwilowej przyczepności kół z podziałem na skręt szosowy i manewrowy,
 • skracanie drogi hamowania awaryjnego (maksymalne wykorzystanie dostępnej przyczepności),
 • zmiana toru jazdy w trakcie hamowania awaryjnego (ominięcie przeszkody przed którą nie można zatrzymać się),
 • jazda prawidłowym torem w zakręcie (reagowanie przy pierwszych objawach poślizgu),
 • hamowanie w zakręcie,
 • manewrowanie w ograniczonej przestrzeni,
 • stabilizacja pojazdu (równoważenie sił działających na pojazd),
 • samoewakuacja z wywróconego pojazdu (algorytm wychodzenia z kabiny).

Umiejętności zdobyte na kursie potwierdzone zostały testem zaliczeniowym, podczas którego słuchacze pokonywali tor przeszkód na czas z uwzględnieniem wskazówek techniki jazdy otrzymanych w tygodniu zajęć.

Kurs został wysoko oceniony przez słuchaczy. Wszyscy wyrazili oczekiwanie dalszego poszerzania swoich umiejętności na kursach techniki jazdy.

TBJ

TBJ 2

TBJ 3

TBJ 4

TBJ 5

TBJ 6

TBJ 7

 
Kwalifikowana pierwsza pomoc. PDF Drukuj Email

W dniach 14-23.07.2014 r. odbył się kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięło udział  18 funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

1KPP

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę niezbędną do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia.

Warto wspomnieć , że w trakcie kursu odbyły się  pilotażowe zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego na basenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.  Podczas zajęć kursanci mogli przećwiczyć postępowanie z osobą tonącą a także nabyli umiejętności opieki nad poszkodowanym po wyciągnięciu z wody.

2KPP

 
Kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna. PDF Drukuj Email

W dniach od 14 do 18 lipca odbyła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej dedykowana dla Państwowej Straży Pożarnej.

CAM00504

W szkoleniu udział wzięło 20 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych specjalizujących się w ratownictwie chemicznym oraz funkcjonariusze koordynujący te działania w komendach miejskich i wojewódzkich. Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, a przede wszystkim zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Funkcjonariusze nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych oraz poznali podstawy ochrony radiologicznej. Uczestnikami szkolenia było również 2 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, którzy wykonują obowiązki związane z kontrola radiometryczną na przejściach granicznych.

CAM00493

CAM00494

CAM00503

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych oraz Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego COSSG.

 
Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych. PDF Drukuj Email

W dniach od 14 do 18 lipca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się druga w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych poświęcona funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.

18-07-2014 A. Gogolinska 2

W szkoleniu udział wzięło 20 strażaków z jednostek ratowniczo – gaśniczych specjalizujących się w ratownictwie chemicznym oraz funkcjonariusze koordynujący te działania w komendach miejskich i wojewódzkich.

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia Umowy ADR:

 • międzynarodowe i krajowe podstawy prawne,
 • klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,
 • wyłączenia z przepisów ADR,
 • sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,
 • wyposażenie samochodu,
 • dokumentacja przewoźnika.
18-07-2014 A. Gogolinska

Uczestnikami szkolenia było również 2 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych dokonują kontroli drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych pod kątem zgodności przewozu z wymogami Umowy ADR.

18-07-2014 A. Gogolinska 1

Kurs przeprowadziła chor. SG Agnieszka Gogolińska z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

 
Kurs doskonalący „Udzielanie pierwszej pomocy”. PDF Drukuj Email

W dniach 08 - 10.07.2014 r. w COSSG odbył się kurs doskonalący „Udzielanie pierwszej pomocy”, w którym wzięli udział funkcjonariusze Komendy Głównej SG oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie.

 2014-07-10-1835

Podczas kursu funkcjonariusze zdobyli wiedzę teoretyczną i nabyli umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, m.in. umiejętność postępowania z pacjentem urazowym na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych w oczekiwaniu na przyjazd służb ratunkowych. Nabyli umiejętności bezprądowego udrożniania dróg oddechowych oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC. Kursanci obsługując automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED, mogli przekonać się o korzyściach płynących z wczesnej defibrylacji u osoby z zatrzymaniem krążenia.

2014-07-10-1840

2014-07-10-1841

2014-07-10-18389

Po zdanym egzaminie zaświadczenia ukończenia kursu w imieniu Komendanta Ośrodka wręczył Kierownik Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych ppłk SG Bogdan KORYGA.

 
Więcej bezpieczeństwa za kierownicą. PDF Drukuj Email

W dniu 4 lipca zakończyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy”, podczas którego funkcjonariusze doskonalili umiejętność panowania nad pojazdem w trudnych sytuacjach drogowych.

 510

Praca słuchaczy i instruktorów opierała się tradycyjnie na trenowaniu skutecznych algorytmów:

 • posługiwania się kołem kierownicy,
 • skracania drogi hamowania awaryjnego,
 • zmiany toru jazdy w trakcie hamowania awaryjnego,
 • jazdy w zakręcie  (reagowania przy pierwszych objawach poślizgu, hamowania ),
 • manewrowania w ograniczonej przestrzeni,
 • stabilizacji pojazdu (równoważenia sił działających na pojazd),
 • samoewakuacji z wywróconego pojazdu.

Doświadczenia zdobyte podczas zajęć powinny pomóc w lepszym rozpoznawaniu i unikaniu zagrożeń drogowych oraz pokonywaniu tych, których nie dało się uniknąć.

 
Kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy. PDF Drukuj Email

W dniach 16-18.06.2014r. w COSSG odbył się kolejny kurs doskonalący pt.: „Udzielanie pierwszej pomocy”, w którym wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej SG oraz Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Podczas kursu funkcjonariusze zdobyli wiedzę teoretyczną i nabyli umiejętności praktyczne z zakresu Medycyny Ratunkowej m.in. umiejętność postępowania z pacjentem urazowym na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych w oczekiwaniu na przyjazd służb ratunkowych. Posiedli również umiejętności przyrządowego udrożniania dróg oddechowych. Kursanci obsługując automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED, mogli przekonać się o korzyściach płynących z wczesnej defibrylacji u osoby z zatrzymaniem krążenia.

 

 


Strona 1 z 13