Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Zakup materiałów i narzędzi przeznaczonych do bieżących prac konserwacyjnych i remontowych COSSG w Koszalinie w 2019 r.

05.12.2018 10.12.2018

Zakup i dostawa wyposażenia siłowni

10.12.2018 12.12.2018

Zakup sprzętu szkoleniowego i sportowego

29.11.2018 06.12.2018

Zakup i dostawa środków czystości. Zakup i dostawa worków na odpady, ręczników papierowych, papieru toaletowego do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92

29.11.2018 05.12.2018

Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych (odpadów komunalnych) z obiektów należących do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92, woj. zachodniopomorskie.

06.11.2018 23.11.2018

Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia do szkoleń z zakresu technik interwencji i strzelectwa

30.11.2018 05.12.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki stacji serwisowej do układów klimatyzacji w pojazdach ECK TWIN PRO DUAL GAS

04.12.2018 07.12.2018

Wykonanie usług pralniczych w 2019 r.

29.11.2018 06.12.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata (Zamawiającego).

15.11.2018 30.11.2018

Wykonanie szabli paradnych wzór 76/90 - 3 sztuki

27.11.2018 30.11.2018

Wybierz Strony

do góry