Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 10/18 - Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Sprawa nr 10/18

Agnieszka Zarębska
10.08.2018

Remont dachu budynku nr 9 w m. Mielno

Termin składania ofert: 24.08.2018 r. do godz. 11.00
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont dachu budynku nr 9 w m. Mielno

 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
45260000-7; 45261210-9; 45261310-0; 45261320-3; 45262100-2

do góry