Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

09/18

03.04.2018
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin poniżej 5 548 000 euro 19.04.2018 11:00

06/18

20.03.2018
Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie COSSG poniżej 5 548 000 euro 05.04.2018 11:00
do góry