Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

03/18

07.06.2018
Dostawa warzyw i owoców świeżych. poniżej 144 000 euro 15.06.2018 11:00

08/18

15.05.2018
Termomodernizacja budynku nr 45 (magazyn) w m. Koszalin poniżej 5 548 000 euro 30.05.2018 11:00
do góry