Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Spotkanie robocze dotyczące wyników projektu NCBiR - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie robocze dotyczące wyników projektu NCBiR

W dniu 05.09.2017 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się robocze spotkanie, podczas którego prezentowane były rezultaty zakończonego projektu Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekt realizowany był z funduszy NCBiR przez konsorcjum, którego kierownikiem naukowym był prof. Jacek Schmidt z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli: gen. bryg. SG Marek Borkowski, Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców płk SG Andrzej Jakubaszek wraz z przedstawicielami Zarządu oraz  Komendant COSSG płk SG Grzegorz Skorupski  i płk SG dr Piotr Boćko. 
Efekty projektu oraz możliwości ich wykorzystania w naszej formacji prezentował prof. Jacek Schmidt. Wyznaczono wstępnie kierunki kontynuacji współpracy w zakresie prowadzenia badań i działalności dydaktycznej.

 

do góry