Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący „Przewóz przez granicę oraz identyfikacja zabytków”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Przewóz przez granicę oraz identyfikacja zabytków”.

W dniach 21-25 sierpnia 2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się kurs doskonalący „Przewóz przez granicę oraz identyfikacja zabytków”.

Zajęcia realizowane były przez Pana Wojciech Krupińskiego, eksperta z Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG oraz wybitnych specjalistów z podmiotów zewnętrznych. 

Uczestnicy zgłębili m.in. zagadnienia dotyczące właściwości SG w przedmiocie przemieszczania przez granicę zabytków i materiałów archiwalnych, uregulowań prawnych w zakresie ich ochrony oraz współpracy SG z organami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dóbr kultury, zasad postępowania w przypadku ujawnienia przedmiotów zabytkowych, skali i kierunków rozwoju przestępczości zorientowanej na nielegalny wywóz zabytków za granice RP.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły zajęcia przeprowadzone w Archiwum Państwowym w Koszalinie przez pracowników tej instytucji, w trakcie których słuchacze zostali zapoznani z rolą i znaczeniem materiałów archiwalnych, sposobami identyfikacji dokumentów archiwalnych, a także przesłankami wywozu za granicę RP materiałów archiwalnych. Ponadto zaprezentowano autentyczne dokumenty, stanowiące zasób archiwum. Nie mniejsze emocje towarzyszyły zajęciom przeprowadzonym przez Diecezjalnego Konserwatora Zabytków ks. Henryk Romanika, które odbyły się w kościołach w Osiekach, Suchej Koszalińskiej oraz Iwięcinie. Słuchacze poznali przykłady sztuki sakralnej, jak też sposoby zabezpieczania zabytków sakralnych przed kradzieżą. Muzeum w Koszalinie przywitało uczestników pasjonującymi wykładami z zakresu identyfikowania przedmiotów posiadających cechy zabytku na podstawie kolekcji numizmatycznej oraz rozpoznawania przedmiotów będących zabytkami archeologicznymi na podstawie kolekcji muzealnej. Natomiast Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu „zawojowało” bronią białą i bronią palną ozdobioną emocjonującymi wykładami wskazującymi cechy charakterystyczne tych artefaktów, pozwalające na wstępną identyfikację. 

do góry