Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 25 lecie COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

25 lecie COSSG

26 maja br. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie obchodził bardzo ważną uroczystość, świętował bowiem swoje 25 urodziny.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie został utworzony 19 marca 1992 roku. Jest jedną z trzech szkół w Polsce kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicznej. Przez 25 lat nasz Ośrodek przeszkolił łącznie 105 tysięcy 849 funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji, przedstawicieli innych służb, organów, instytucji krajowych i podmiotów zewnętrznych. W naszej Szkole pełni służbę 162 funkcjonariuszy i pracuje 146 pracowników. Ośrodek przygotowuje do realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy w ochronie granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, prowadzi kursy w zakresie szkolenia podstawowego, szkoły podoficerskiej, szkoły chorążych, a także przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski. Wykładowcy COSSG zajmują się również doskonaleniem zawodowym kadr kierowniczych Straży Granicznej wszystkich szczebli zarządzania. W ramach obszarów merytorycznej odpowiedzialności COSSG współpracuje w szczególności z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Koszalińską, a także z wieloma instytucjami pozarządowymi zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie od wielu lat z powodzeniem realizuje również projekty współfinansowane z Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych i krajowych. Prowadzi seminaria, szkolenia i warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także szereg szkoleń z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na trwałe wpisał się w tradycje Miasta Koszalina. Szkoła ściśle współpracuje z przedstawicielami terenowych organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych. Od wielu lat zajmuje się krzewieniem wartości patriotycznych wśród młodzieży i społeczności koszalińskiej.

Dzisiejsze Święto Straży Granicznej i Jubileusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie stanowiły wyjątkową okazję do złożenia podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za ich służbę i pracę na rzecz naszej Szkoły, za ich wysiłek i starania wkładane w rozwój oraz utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia.

Komendant Szkoły płk SG Grzegorz Skorupski podziękował również swoim poprzednikom byłym Komendantom Ośrodka, a także ich Zastępcom. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich przyjaciół naszej Szkoły, którzy w życzliwej atmosferze współpracy, wspierają naszą codzienną działalność.

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni:

 • Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

- ppłk SG Dorotę POBIEDZIŃSKĄ

- ppłk. SG Artura KUZIOMKĘ

- ppłk. SG Jacka KRÓLKOWSKIEGO

 •  Za wybitne zasługi dla Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej

- mjr SG Beacie KOWALSKIEJ

- mjr. SG Tomaszowi JUSZKIEWICZOWI

- mjr. SG Maciejowi PAWŁOWSKIEMU

- mjr. SG Łukaszowi KUKIEŁCZYŃSKIEMU

- st. chor. szt. SG Radosławowi WOLSKIEMU

 •  Na wyższe stopnie Straży Granicznej w korpusie oficerów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mianował:

na stopień pułkownika Straży Granicznej

- ppłk. SG Piotra BOĆKO

na stopień podpułkownika Straży Granicznej

- mjr. SG Janusza STASICĘ

 • Z okazji obchodów Święta Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił nagrodą pieniężną:

- mjr SG Edytę GASZYŃSKĄ

 •  W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć w służbie Komendant Główny Straży Granicznej nadał:

ODZNAKĘ STRAŻY GRANICZNEJ

- mjr SG Elżbiecie JUREWICZ

- mjr. SG Adamowi DZWONKOWI

 •  Komendant Główny Straży Granicznej mianował:

na stopień młodszego chorążego Straży Granicznej:

- sierż. szt. SG Marcina MORDAKĘ

- sierż. szt. SG Piotra BRODOWSKIEGO

 • Z okazji Święta Straży Granicznej na kolejne stopnie w korpusie chorążych Komendant Główny Straży Granicznej mianował:

na stopień chorążego sztabowego Straży Granicznej starszych chorążych Straży Granicznej:

- Sergiusza KARPIŃSKIEGO

- Agnieszkę ZARĘBSKĄ

- Radosława ZAWISTOWSKIEGO

 na stopień starszego chorążego Straży Granicznej chorążych Straży Granicznej:

- Przemysława DZIEKANA

- Agnieszkę PARUS

 •   Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wymagających szczególnego zaangażowania, sumienności oraz pełnej dyspozycyjności Komendant Główny Straży Granicznej wyróżnił:

- kpt. SG Katarzynę TOMCZAK

- chor. szt. SG Katarzynę TALKOWSKĄ

 • Na wniosek Kapituły Odznaki Pamiątkowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej nadał:

Odznakę Pamiątkową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

- ppłk. SG Dariuszowi JARMUZIEWICZOWI

- Pani Danucie SOLSKIEJ

 • Z dniem 15 maja br., na stanowisko młodszego wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej mianował

kpt. SG Pawła PALONKA

 • Za wzorową służbę i pracę szkoleniową przyczyniającą się do rozwoju działalności dydaktycznej, na wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Komendant Ośrodka nadał:

tytuł „Wykładowcy Roku”

- mjr SG Małgorzacie RUSIN – wykładowcy Zespołu Metodyki Szkolenia, Analiz i Ewidencji Zakładu Organizacji Dydaktyki

tytuł „Instruktora Roku”

- st. chor. szt. SG Krzysztofowi MACZANOWI – starszemu specjaliście Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych

tytuł „Szkoleniowca Roku”

- st. chor. szt. SG Tomaszowi GŁUSZKOWI – starszemu kontrolerowi Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji.

Ponadto Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z okazji Jubileuszu Ośrodka uhonorował nagrodą pieniężną za osiąganie szczególnie wysokich wyników w służbie i pracy wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników.

 • Jubileusz 20 lat służby lub pracy podczas dzisiejszego święta obchodzili:

- ppłk SG Janusz STASICA

- mjr SG Krzysztof DIAKÓW

- kpt. SG Aneta KAŹMIERCZAK

- kpt. SG Michał MĄKA

- kpt. SG Sławomir KRAKOWIAK

- por. SG Tomasz BECHLER

- chor. szt. SG Monika SZOT

- chor. szt. SG Wojciech PEMPKO

- st. chor. SG Paweł BASZEWSKI

- st. chor. SG Jarosław KOWALSKI

- chor. SG Roman KASZUBOWSKI

- Pan Artur GROBELNY

 • Jubileusz 25 lat służby lub pracy obchodzą:

- płk SG Piotr BOĆKO

- ppłk SG Marek SUSKA

- ppłk SG Agnieszka SZMULEW-ZIÓŁKOWSKA

- ppłk SG Magda KIREJCZYK

- mjr SG Beata KOWALSKA

- mjr SG Monika STANISŁAWSKA

- mjr SG Tomasz CHACHAJ

- kpt. SG Agnieszka ZBAŃSKA

- kpt. SG Andrzej SIENIUĆ 

- st. chor. szt. SG Krzysztof PRIATKA

- st. chor. szt. SG Radosław WOLSKI

- Pani    Alicja MADEJ

- Pani    Aneta ROMANOWSKA

- Pani    Marlena WRÓBLEWSKA

- Pani    Zofia PASZEK

- Pan     Marek BLISZCZ

 • Jubileusz 30 lat służby lub pracy obchodzą:

- ppłk SG Krzysztof OMULECKI

- ppłk SG Jacek KRÓLIKOWSKI

- mjr SG Marek ŚWIĘTANOWSKI

- mjr SG Bolesław BENDASIUK

- mjr SG Andrzej MAZUREK

- Pani Bożena GRUSZCZYŃSKA

- Pan Paweł DRAGAN

- Pan Tomasz SZYMAŃSKI

 • Jubileusz 35 lat służby lub pracy podczas dzisiejszego święta obchodzili:

- ppłk SG Michał JERCHEL

- Pani Teresa WITKOWSKA

- Pani Grażyna RYBAK

- Pani Grażyna WIERZGACZ

- Pan Wiesław FOS

- Pan Janusz HABIELSKI

 • Jubileusz 40 lat pracy zawodowej podczas dzisiejszego święta obchodzili:

- Pani GRAŻYNA HARASYMIUK

- Pani Elżbieta DRZEWIŃSKA

- Pani Jolanta RUTKOWSKA

- Pani Teresa DŁUGOŁĘCKA

- Pan Zbigniew KAPUŚCIŃSKI

 • Medal pamiątkowy za zasługi dla Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej został przyznany:

- mjr. SG Markowi KULONOWI

Podczas dzisiejszej akademii, z okazji naszego święta i specjalnie dla nas został wykonany koncert orkiestry symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, który nadał naszej uroczystości wyjątkowego charakteru.

Linki do publikacji dot. Jubileuszu 25-lecia COSSG:

http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/o-nas/osrodek/pisza-o-nas/pisza-o-nas-2017/22674,Cwierc-wieku-pogranicznikow-Miasto-Tygodnik-Koszalinski.html

http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/a/jubileusz-strazy-granicznej-w-koszalinie-szkola-od-cwiercwiecza-wideo,12119410/

https://www.youtube.com/watch?v=hUUiRHQLCjE

https://www.youtube.com/watch?v=JZ9wyf_itEc

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/110271/25_lat_centralnego_osrodka_szkolenia_strazy_granicznej_w_koszalinie

 

do góry